Оцінка якості води річки Барабой за гідрохімічними показниками

Автори: Яров Я.С.

Рік: 2012

Випуск: 13

Сторінки: 177-186

Анотація

У статті виконана оцінка якості води річки Барабой за багаторічний період, проаналізована хронологічна динаміка забрудненості води, виявлені основні забруднювальні речовини.

Теги: індекси якості води; лімітуючі ознаки забруднення; якість вод

Список літератури

  1. Паспорт реки Барабой. – Одесса: Госкомводхоз Украины, 1992. – 180 с.
  2. Правила эксплуатации Барабойского водохранилища. – Одесса: Госкомводхоз Украины, 2003. – 80 с.
  3. Правила эксплуатации Санжейского водохранилища. – Одесса: Госкомводхоз Украины, 2003. – 110 с.
  4. Пилипенко Ю.В. Екологія малих водосховищ степу України: Монографія. – Херсон: Олди-плюс, 2007. – 303 с.
  5. Яров Я.С. Гідрохімічний режим та екологічний стан річки Барабой // Український гідрометеорологічний журнал, 2010. – Вип. 7. – С. 200-210.
  6. Емельянова В.П., Данилова Г.Н., Колесникова Т.Х. Оценка качества поверхностных вод суши по гидрохимическим показателям // Гидрохимические материалы. – 1983. – Т.LXXXVIII. – С.119-129.
  7. Сніжко С.І. Оцінка та прогнозування якості природних вод. – К.: Ніка центр, 2001. –262 с.
  8. Беспамятнов Г.П. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. – Л.: Химия, 1985. – 528 с.
  9. Хільчевський В.К. Роль агрохімічних засобів у формуванні якості вод басейну Дніпра. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 1996. – 222 с.

Завантажити повний текст (PDF)