Динаміка кліматичних і біокліматичних показників у гірських районах України

Автори: Борисова С.В., Катеруша Г.П., Катеруша Е.В., Томашпольская Ю.Н.

Рік: 2012

Випуск: 13

Сторінки: 5-16

Анотація

В роботі розглядаються змінювання кліматичних і біокліматичних показників в Українських Карпатах і Криму за сто років. Цей часовий інтервал поділено на два періоди – 1891-1960 рр. та 1961-1990 рр. Порівняння середніх багаторічних значень метеорологічних величин в кожному з них дозволяє зробити висновки про знак і величину трендів як кліматичних, так і біокліматичних показників за весь час дослідження. Аналіз їхніх змін проведено у відповідності з методичними рекомендаціями, розробленими ГГО.

Теги: біокліматичні показники; глобальне потепління; кліматичні фактори; рекреаційний потенціал

Список літератури

  1. Методические рекомендации по изучению влияния изменений климата на строительство, энергетику, транспорт и здоровье человека. – С.-П., 2000. – 16 с.
  2. Справочник по климату СССР. – Л.: Гидрометеоиздат, 1960 – 1969. Вып. 10. Ч. 2– 4.
  3. Кліматологічні стандартні норми. – Київ, 2002. – 446 с.
  4. Врублевська О.О., Катеруша Г.П. Прикладна кліматологія: Конспект лекцій. –Дніпропетровськ: Економіка, 2005. – 131 с.
  5. Борисова С.В., Катеруша Г.П. Изменения климатических факторов и биоклиматических показателей в Украинских Карпатах //Український гідрометеорологічний журнал. – 2010. – № 7. – С. 74 – 81.
  6. Исаев А.А. Екологическая климатология. – М.: Научный мир, 2001. – 456 с.
  7. Русанов В.И. Комплексные метеорологические показатели и методы оценки климата для медицинских целей: Учебное пособие. – Томск: Изд-во Томского университета, 1981. – 84 с.
  8. Хентшел Г. Крупномасштабная и локальная классификация климата с точки зрения биометеорологии человека // Труды Международного симпозиума ВМО (ВОЗ) ЮНЕП.– 1988. – Том 1. – С. 139 – 159.
  9. Адаменко В.Н., Хайруллин К.Ш. Оценка условий пребывания человека на открытом воздухе зимой с учётом микроклимата застройки // Труды ГГО.– 1969. –Вып. 248. – С. 74 – 81.

Завантажити повний текст (PDF)