Розрахункова тривалість припливу води зі схилів до руслової мережі в період проходження паводків рідкісної повторюваності на річках Прикарпаття

Автори: Гопцій М.В., Гопченко Є.Д.

Рік: 2012

Випуск: 13

Сторінки: 171-176

Анотація

У статті наводиться науково-методична база для визначення тривалості схилового припливу в умовах формування високих паводків на річках Прикарпаття.

Теги: У статті наводиться науково-методична база для визначення тривалості схилового припливу в умовах формування високих паводків на річках Прикарпаття

Список літератури

  1. Бефани А.Н. Основы теории ливневого стока // Труды ОГМИ, 1958. – Ч. II. – Вып. ХIV. – С. 305.
  2. Бефани А.Н. Теория формирования паводков и методы их расчета. – Л.: Гидрометеоиздат, 1969. – Т.1. – 35с.
  3. Бефани А.Н., Бефани Н.Ф., Гопченко Е.Д. Региональные модели формирования стока на территории СССР. – Обнинск, 1981. – Вып. 2. – 60с.
  4. Гопцій М.В., Гопченко Є.Д. Про недоліки структурної бази нормативного документу СНиП 2.01.14-83 // Вісник ОДЕКУ. – 2009. – Вип. 8. – С.209-213.
  5. Гопченко Е.Д. О редукции максимальных модулей дождевого стока по площади // Метеорология, климатология и гидрология. – 1975. – № 12. – С.66-71.
  6. Гопченко Е.Д., Гушля А.В. Гидрология с основами мелиорации. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 303с.
  7. Гопченко Е.Д., Симонова Т.А. О расчете максимальных расходов весеннего половодья в бассейне р.Оки // Водные ресурсы. – №6. – С. 54-61.
  8. Гопченко Є.Д. Сучасна нормативна база в галузі максимального стоку та шляхи її удосконалення // Наук. праці УкрНДГМІ.–2006.-Вип. 255.–С.201-212.
  9. Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 448 с.

Завантажити повний текст (PDF)