Фізіологічна повноцінність мінерального складу питних вод Одеської агломерації

Автори: Сафранов Т.А., Поліщук А.А., Волков А.І., Гусєва К.Д., Конькова А.І., Ярчук Ю.А.

Рік: 2013

Випуск: 15

Сторінки: 5-16

Анотація

Дана оцінка якості питних вод із поверхневих і підземних джерел водопостачання, що використовуються населенням Одеської агломерації, з позицій фізіологічної повноцінності їх мінерального складу.

 

Теги: водопостачання; нормативні вимоги; показники якості води

Список літератури

 1. Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10). – К.: МОЗ України, 2010. – 46 с.
 2. Державні санітарні правила і норми «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання» (ДСанПіН № 383-96). – К.: МОЗ України, 1996. – 42 с.
 3. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбор (ГОСТ 2761-84).–М.: Минздав СССР, 1986.–55 с.
 4. Санитарные нормы и правила охраны поверхностных вод от загрязнения (СанПиН № 4630-88). – М.: Минздав СССР, 1988. – 59 с.
 5. Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні і екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання (ДСТУ 4808:2007). – К., 2007.
 6. Сафранов Т.А., Гусєва К.Д., Поліщук А.А. та ін. Якість джерела централізованого водопостачання Одеської промислово-міської агломерації//Вісник ОДЕКУ.-2011.-№11.–С. 3-16.
 7. Гусева Е.Д., Бояринцев Е.Л., Сафранов Т.А. и др. Влияние гидрологического режима р. Днестр на качество вод централизованного водоснабжения Одесской агломерации // Вісник ОДАБА .– 2011. -№42. – С. 62-68.
 8. Сафранов Т.А. Проблема забезпечення якісною питною водою населення Одеської промислово-міської агломерації // Збірка статей науково-практ. конф. «Шляхи забезпечення екологічної безпеки нас. пунктів України».- Миколаїв: ФОП Ємельянова Т.В., 2012. – С. 117-121.
 9. Самарина В.С. Гидрогеохимия. – Л.: Издательство ЛГУ, 1977. – 359 с.
 10. Хільчевський В.К., Ромась М.І., Савицький В.М. Про деякі сучасні напрямки гідрохімічних та гідроекологічних досліджень // Наук. праці УкрНДГМІ. – 2003. – Вип. 251.
 11. Войтенко А.М., Петренко Н.Ф. Подземная вода как источник воды бюветных комплексов г. Одессы. http://www.ecologylife.ru/odesski-region/podzemnaya
 12. Кузубова Л.И., Кобрина В.Н. Химические методы подготовки воды (хлорирование, озонирование, фторирование): Аналит. обзор. – Сер. «Экология». – Вып. 2. – Новосибирск: СО РАН, 1996. – 132 с.
 13. Вступ до медичної геології. У двох томах / За редакцією Г. І. Рудька, О.М. Адаменка. – К.: Академпрес, 2010.
 14. Справочник по свойствам, методам анализа и очистке воды /Л.А. Кульский, И.Т. Героновский, А.М. Когановский, М.А. Шевченко: В 2-х ч.–К.: Наукова думка, 1990.–Ч.1.–С. 652-655.
Завантажити повний текст (PDF)