Оцінка геоекологічного стану річок Південний Буг, Дністер та Дніпро у межах Вінницької області

Автори: А.В. Колісник

Рік: 2013

Випуск: 15

Сторінки: 159-164

Анотація

Оцінений геоекологічний стан та геоекологічна надійність водних ресурсів басейнів річок Південний Буг, Дністер та Дніпро у межах Вінницької області станом на 1 січня 2009 року. Було виявлено, що геоекологічний стан поверхневих вод регіону кваліфікувався як нестійкий з низьким рівнем геоекологічної надійності. Отже, процеси самовідновлення та саморегуляції водних екосистем на дуже низькому рівні.

Теги: геоекологічна надійність; геоекологічний стан; лімітуюча ознака шкідливості; якість води

Список літератури

  1. Тимченко З.В. Водные ресурсы и экологическое состояние малых рек Крыма. – Симферополь: Доля, 2002. – 152 с.
  2. Тімченко З.В. Оцінка геоекологічного стану водних ресурсів малих річок (на прикладі малих річок північного макросхилу Кримських гір). Автореф. дис. канд. геогр. наук. / Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімф., Вид-во Крим ІКС., 2000. – 22 с.
  3. Швебс Г.І., Ігошин М.І. Каталог річок і водойм України: Навчально-довідковий посібник. – Одеса: Астропринт, 2003. – 392 с.
  4. СанПиН №4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. М. – 1988.
Завантажити повний текст (PDF)