Особливості структурної бази деяких розрахункових формул максимального стоку

Автори: Є.Д.Гопченко, М.Є.Романчук

Рік: 2013

Випуск: 15

Сторінки: 128-139

Анотація

У статті розглядаються теоретичні основи і методичні підходи, які використовуються при нормуванні розрахункових характеристик максимального стоку дощових паводків і весняних повеней.

Теги: максимальний стік; паводки; повені; розрахункові характеристики

Список літератури

 1. Соколовський Д Л. Речной сток. Л.: Гидрометеоиздат, 1968. – 538 с.
 2. Воскресенский К.П. Гидрологические расчеты при проектировании сооружений на малых реках, ручьях и временных водотоках. Л.: Гидрометеоиздат, 1956.- 467 с.
 3. Руководство по определению расчетных гидрологических характеристик. Л.: Гидрометеоиздат, 1973. – 111 с.
 4. Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 447 с.
 5. Гопченко Е.Д. О редукционных формулах максимального стока. Тр. УкрНИГМИ, 1980, вып. 175, С. 85-93
 6. Гопченко Е.Д., Гушля А.В. Гидрология с основами мелиорации. Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 303 с.
 7. Гопченко Е.Д. Анализ структуры объемных формул. Метеорология, климатология и гидрология, 1976, вып. 12, С. 84-90
 8. Огиевский А.В. Гидрология суши. Сельхозиздат, 1952. – 515 с.
 9. Мокляк В.І. Максимальні витрати від талих вод на річках УРСР. Київ: Вид. АНУРСР, 1957. – 163 с.
 10. Гопченко Е.Д., Сербов Н.Г. Метод расчета максимального стока весеннего половодья рек Западно – Сибирской равнины. Метеорология и гидрология, 1990, №5, С. 79-85
 11. Бефани А.Н. Основы теории ливневого стока. Тр. ОГМИ, 1958, ч. ІІ, вып. 14, 302 с.
 12. Линслей Р.К., Колер М.А., Паулюс Д.Л.Х. Прикладная гидрология (перев. с англ.). Л.: Гидрометеоиздат, 1962. – 737 с.
 13. Виссмен У., мл., Харбаф Т.И., Кнэпп Д.У. Введение в гидрологию (перев. с англ.). Л.: Гидрометеоиздат, 1979. – 469 с.
 14. Гопченко Е.Д., Романчук М.Е. Нормирование характеристик максимального стока весеннего половодья на реках Причерноморской низменности. Киев: КНТ,2005.-148 с.
Завантажити повний текст (PDF)