Разрешение эколого-экономических проблем землепользования путем оптимизации земельного налогообложения

Автори: Многодетная О.А.

Рік: 2012

Випуск: 13

Сторінки: 72-78

Анотація

В статье рассмотрены структурные изменения земельного фонда Украины за последние годы, выявлены эколого-экономические проблемы землепользования, а также предложено решение этих проблем путем оптимизации земельного налогообложения.

Теги: еколого-економічні проблеми; земельний податок; земельний фонд; земельный налог; земельный фонд; землекористування; землепользование; эколого-экономические проблемы

Список літератури

  1. Данилишин Б.М., Міщенко В.С. Рентна політика в Україні. – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2004. – 68с.
  2. Державний комітет статистики України / [Електронний ресурс] http://www.ukrstat.gov.ua/
  3. Природно-ресурсна сфера України: проблеми сталого розвитку та трансформацій / Під ред. чл.-кор. НАН України Б.М.Данилишина. – К.: ЗАТ «Нічлава», 2006. – 704с.
  4. Третяк А. Концепція вдосконалення земельних відносин в Україні. Державна цільова програма на 2007-2015 роки // Землевпорядний вісник. – 2006. – № 3. – С.27-30.
  5. Хвесик М.А., Голян В.А., Крисак А.І. Інституціональні трансформації та фінансово-економічне регулювання землекористування в Україні: Монографія. – К.: Кондор, 2007. – 522с.
Завантажити повний текст (PDF)