Correlation between the surface air temperature at the Antarctic’s stations and warm (cold) by the Southern Oscillation episodes.

Authors: Danova T., Prokofev O.

Year: 2011

Issue: 11

Pages: 149-160

Abstract

The results of correlation analysis for the surface air temperature at the Antarctic’s stations and South oscillation index were presented in the work. The significant correlation coefficients and the revealed features of intercorrelation for the surface air temperature and warm (cold) episodes South oscillation were obtained.

Tags: correlation coefficient; South oscillation index; surface air temperature

Bibliography

  1. Прокоф’єв О.М. Взаємний спектральний аналіз глобальних кліматичних індексів та приземної температури повітря станцій Антарктиди// Український гідрометеорологічний журнал. – 2010. – Вип. 6. – С. 93-101.
  2. Ropelewski, C.I. and Halpert M.S.: Quantifying Southern Oscillation — precipitation relationships. // J. Clim.-1996.- V.9, n.5.- P. 1043-1049.
  3. Гончарова Л.Д., Школьний Є.П. «Методи обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації (збірник задач і вправ)»: Навчальний посібник. – Одеса: Екологія, 2007. – 464с.
  4. Лисенко Я. В., Прокофьев О.М. Статистический анализ приземной температуры воздуха прибрежных станций Антарктиды // Матеріали ІХ наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ. – Одеса. – 2009. – С. 73.
  5. Гавриленя К.Л., Прокофьев О.М. Статистический анализ приземной температуры воздуха прибрежных станций Антарктического полуострова // Матеріали ІХ наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ. – Одеса. – 2009. – С.83.
  6. Гавриленя К.Л., Лисенко Я. В. Кореляційний зв’язок приземної температури повітря Антарктиди з кліматичними індексами // Матеріали Х наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ. – Одеса. – 2010. – С.173.
Download full text (PDF)