An analysis of effectiveness of economic instruments in nature protection activity

Authors: Mnogodetnaya О.А.

Year: 2011

Issue: 11

Pages: 113-123

Abstract

In the article there are considered forced and stimulant economic instruments of nature protection activity. The stake of ecological payments and collections in the State budget of Ukraine is analyzed and the ways of their improvement are offered.

Tags: ecological collections and payments; forced and stimulant economic instruments; nature protection activity

Bibliography

  1. Борисова В.А. Еколого-економічні аспекти підприємницької діяльності. – Суми: Видавництво «Довкілля», 2003. – 210 с.
  2. Данилишин Б.М. Потенціал зростання надходжень від природноресурсних платежів в рамках формування бюджету на 2010 рік // Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України [Електронний ресурс] http://www.rvps.kiev.ua
  3. Державний комітет статистики України / Довкілля України 2009 р. [Електронний ресурс] http://www.ukrstat.gov.ua/
  4. Закон України «Про внесення змін д деяких законодавчих актів України з питань оподаткування» № 398-V від 30.11.2006 р.
  5. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» №1268-XII від 26.06.1991 р., ВВР, 1991, №41, ст.547.
  6. Міщенко В.С. Економічні пріоритети розвитку й освоєння мінерально-сировинної бази України. – К.: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2007. – 360 с.
  7. Міщенко В.С., Коваль Я.В., Хвесик М.А., Природноресурсні платежі в доходах бюджету. Шляхи вдосконалення // Фінанси України. – 2007. – №12. – С. 27-37.
Download full text (PDF)