Зони інтенсивних взаємодій в приповерхневому шарі атмосфери в Північній Атлантиці. Листопад

Автори: Сєрга Е. М., Сєрга І. М.

Рік: 2017

Випуск: 22

Сторінки: 30-38

Анотація

Пропонуються схеми районування полів головних компонент векторів станів метеорологічних характеристик в приповерхневому шарі атмосфери в Північній Атлантиці, виконаного за допомогою Універсального ітераційного методу кластеризації даних. Наведено фізичний і статистичний аналіз отриманих схем кластеризації, що має добре наукове обгрунтування. Показано, що кластери першої головної компоненти мають великомасштабний характер, а другий і третій компонент є осередкового характеру. Кластери відрізняються інтенсивністю процесів взаємодій в при поверхневому шарі повітря.

Теги: атмосфера; вагове навантаження; головна компонента; кластер; приховані потоки тепла; репрезентативний вектор; температура повітря

Список літератури

  1. Кулаичев А. П. Методы и средства комплексного анализа данных. М.: ИНФРА-М, 2006. 512 с.
  2. Школьний Є. П., Лоєва І. Д., Гончарова Л. Д. Обробка та аналіз гідрометеорологічної информації: підруч. К.: Міносвіти України, 1999. 578 c.
  3. Служба данных ЕСMWF ERA-40. http://www.ecmwf.int/products/data.
  4. Серга Э. Н. Универсальный итерационный метод кластеризации данных // Укр. гідрометеорол. ж. 2013. № 12. http://uhmj.odeku.edu.ua/uk/category/2013-uk/12-uk/
  5. Власова Г. А., Полякова А. М. Активная энергетическая зона океана и атмосферы северо-западной части Тихого океана. Владивосток: Дальнаука, 2004. 146 с.
  6. Лаппо С. С., Гулев С. К., Рождественский А. Е. Крупномасштабное тепловое взаимодействие в системе океанатмосфера и энергоактивные области Мирового океана. Л.: Гидрометеоиздат, 1990. 335 с.
  7. Марчук Г. И., Кондратьев К. Я., Козодеров В. В., Лаппо С. С., Саркисян А. С., Хворостьянов В. И. Энергоактивные зоны: концептуальные основы. Серия: Атмосфера, океан, космос — программа «Разрезы». М.: ВИНИТИ, 1989. Т. II. Ч. II. 368 с.
  8. Серга Э. Н. Особенности распределения однородных зон в полях гидрометеорологических характеристик Североатлантического региона в холодный период года // Вісник Одеського держ. екологічного ун-ту. 2016. Вип. 20. http://bulletin.odeku.edu.ua/ uk/category/2016-uk/20-uk/
  9. Серга Э. Н., Сущенко А. И. Климатическое районирование полей среднемесячных температур подстилающей поверхности и воздуха в северной части Атлантического океана в зимний период // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. 2014. № 9–10. С. 180–186.
Завантажити повний текст (PDF)