Моделювання вітрової циркуляції вод та денівеляцій рівня у Куяльницькому лимані

Автори: Тучковенко Ю. С., Кушнір Д. В., Гриб О. М.

Рік: 2017

Випуск: 22

Сторінки: 80-89

Анотація

Наведені результати розрахунків і аналізу викликаних вітровим впливом циркуляції вод та денівеляції рівня води на акваторії Куяльницького лиману при стаціонарних вітрах швидкістю 5 м/с різних напрямків. Розрахунки виконані з використанням гідродинамічної моделі Delft3D-FLOW на криволінійній розрахункової сітці. Верифікація моделі проведена на підставі даних синхронних вимірювань мінливості рівня води, виконаних у 2016 р. в трьох різних точках на акваторії лиману. Встановлено, що при поздовжніх по відношенню до меридіональної осі лиману вітрах, уздовж звалу глибин в прибережних областях формуються інтенсивні, протяжні, односпрямовані по глибині потоки, напрямок яких відповідає меридіональної складової вектора швидкості вітру. Уздовж поздовжній осьовій лінії лиману формуються спрямовані протилежно вітру придонні градієнтні компенсаційні протитечії. При поперечних по відношенню до осі лиману вітрах, протяжні інтенсивні уздовжберегові потоки вод в центральній та південній частинах лиману не утворюються; дрейфові течії та інтенсивність баротропної циркуляції вод на акваторії лиману слабшають; просторова структура баротропної циркуляції вод характеризується наявністю безлічі дрібномасштабних циклонічних та антициклонічних вихорів. У південній та центральній частинах лиману, між західним та східним його берегами, у водній товщі формуються циркуляційні осередки у вертикальній площині. Показано, що навіть відносно слабкі вітри можуть значно змінювати площу водного дзеркалу лиману і таким чином впливати на обсяги випаровування.

Теги: вітрові течії; водне дзеркало; Куяльницкий лиман; Куяльницкий лиман; моделювання; Північно-західне Причорномор’я

Список літератури

 1. Водний режим та гідроекологічні характеристики Куяльницького лиману: монографія / за ред. Н. С. Лободи, Є. Д. Гопченка; Од. держ. еколог. ун-т. Одеса: ТЕС, 2016. 332 с.
 2. Богатова Ю. И. Гидрохимический режим Куяльницкого лимана в современный период // Вісн. Одес. держ. екол. унів. 2016. №20. С. 61-68. http://bulletin.odeku.edu.ua/wpcontent/ uploads/2016/08/6-BOGATOVA.pdf.
 3. Энан А. А., Шихалеева Г. Н., Сизо А. В., Бабинец С. К. Оценка качества воды Куяльницкого лимана по комплексу гидрохимических показателей с применением геоинформационных систем // Вісник ОНУ. 2010. Т. 15. Вип. 13. С. 61-71.
 4. Тучковенко Ю. С., Кушнір Д. В. Результати чисельного моделювання внутрішньорічної мінливості характеристик гідрологічного режиму Куяльницького лиману // Укр. гідрометеорол. ж. 2016. № 17. С. 137-149. http://uhmj.odeku.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/15-Tuchkoven_Kushnir.pdf.
 5. Тимченко В. М. Эколого-гидрологические исследования водоемов Северо-Западного Причерноморья: монографія / Ин-т гидробиологии АН УССР. Киев: Наукова думка, 1990. 240 с.
 6. Розенгурт М. Ш. Гидрология и перспективы реконструкции природных ресурсов Одесских лиманов: монография. Киев: Наукова думка, 1974. 224 с.
 7. Delft3D-FLOW – Simulation of multi-dimensional hydrodynamic flows and transport phenomena, including sediments, User Manual, Hydro-Morphodynamics, Version 3.15. Delft, The Netherlands: Deltares systems, 2017. 702 p. http://oss.deltares.nl/documents/183920/ 185723/Delft3DFLOW_User_Manual.pdf. (accessed 23 May 2017).
 8. Науково-дослідні роботи з гідрологічного, гідрохімічного, гідробіологічного та медико-біологічного обстеження стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки (гідрологічне обстеження) на 2016 рік. Звіт з НДР заключний (наук. кер. Н. С. Лобода). База даних УкрНТЕІ, бібл. Од. держ. еколог. ун-ту. ДР №0116U007903, 2016. 263 с.
 9. Метеопост – Архив метеоданных в Одессе. http://meteopost.com/weather/archive/ (дата обращения:
  16.05.2017).
 10. Метеопост – Климат Одессы (климатическая норма). http://meteopost.com/weather/climatenormals/odessa/ (дата обращения: 16.05.2017).
 11. Казаков А. Л. Об использовании различной информации по ветру в прикладных исследованиях // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. 2005. №49. С. 190-203.
 12. Климатический кадастр Украины. Киев: Государственная гидрометеорологическая служба и др., 2006. http://www.cgo.kiev.ua/index.php?dv=pos-klim-kadastr (дата обращения: 18.07.2017 г.).
 13. Kocyigit M. B., Falconer R. A. Modelling of wind-induced currents in water basins. Water Management, 2004, no. 157, pp. 197-210.
 14. Chow Ven Te Open channel hydraulics. New-York: McGraw-Hill, 1959. 680 p.
 15. Richardson L. F. Atmospheric diffusion shown on a distanceneighbor graph. Proc. R. Soc., 1926, no. 110, ser. A, pp. 709-737.
Завантажити повний текст (PDF)