Привлечение инвестиций в природоохранную деятельность территорий прирородно-заповедного фонда Одесской области

Автори: Колонтай С.Н., Соколовская В.О.

Рік: 2011

Випуск: 11

Сторінки: 90-95

Анотація

Исследовано развитие природно-заповедного фонда Одесской области. Предложены пути привлечения инвестиций в природоохранную деятельность территорий природно-заповедного фонда Одесской области.

Теги: инвестиции; інвестиції; природно-заповедный фонд; природно-заповідний фонд; природоохоронна діяльність; природоохранная деятельность; рекреация; туризм

Список літератури

  1. Колонтай С. Н. Залучення інвестицій в природоохоронну діяльність біосферних заповідних територій України // Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук. − Одеса, 2004. – 20 с.
  2. Офіційний сайт Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області http://ecology.odessa.gov.ua/
Завантажити повний текст (PDF)