Ідентифікація системних характеристик економіко-екологічної трансформації

Автори: Жавнерчик О.В.

Рік: 2011

Випуск: 11

Сторінки: 96-104

Анотація

Визначено зміст економіко-екологічної трансформації, проведено аналіз розмежовування суміжних категорій, розроблено механізм проектування економіко-екологічних трансформацій на основі системного підходу до формування основних напрямків економіко-екологічної трансформації.

Теги: економіко-екологічна система; економіко-екологічна трансформація.; природоохоронна діяльність

Список літератури

  1. Герасимчук З.В. Регіональна політика сталого розвитку: методологія формування, механізми реалізації: монографія. – Луцьк: Надстир’я, 2001. – 528с.
  2. Грабинський І.М. Еколого-економічна система України: порівняльний аналіз. – Львів: НТШ, 1997. – 240с.
  3. Прогнозирование ресурсно-экологических и экономических трансформаций (на примере приморских регионов) / Под ред. Б.В.Буркинского, В.Н.Степанова. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2004. – 425с.
  4. Сафонова В.И. Трансформація аграрних земельних отношений в природопользовании Украины: Монографія. – Сімферополь: ИТ «АРИАЛ», 2009. –378с.
  5. Словарь иностранных слов. – 18-е изд., стер. – М.: Рус.яз., 1989. – 624с.

Завантажити повний текст (PDF)