Анализ экологического состояния вод украинской части речки Дунай

Автори: Курьянова С.А., Боровская К.К.

Рік: 2011

Випуск: 11

Сторінки: 40-45

Анотація

Выполнен анализ экологического состояния вод украинской части реки Дунай по действующей методике оценки качества вод и соответствующим категориям и методике обобщенного индекса состояния вод (ИСВ) и по рыбохозяйственным нормам. Проведен анализ недостатков существующей методики.

Теги: блок показателей; блок показників; екологічний стан; ефект сумарної дії; качество вод; класифікація якості; классификация качества; комплексна оцінка; комплексная оценка; показатель качества; показник якості; экологическое состояние; эффект суммарного действия; якість вод

Список літератури

  1. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / Романенко В.Д., Жукинський В.М., Оксіюк О.П. та ін. – К.: Символ-Т, 1998. – 28 с.
  2. Юрасов С.М. Комплексна оцінка якості вод за різними методиками та шляхи її вдосконалення/ Юрасов С.М. Кур’янова С.О., Юрасов М.С.// Український гідрометеорологічний журнал. – 2009.-№5.- С.42-53.
  3. Збірник методичних вказівок з дисципліни “Методи оцінки якості природних вод” для студентів спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища”/ Юрасов С.М. – Одеса: ОДЕКУ, 2005.– 86 с.
Завантажити повний текст (PDF)