Просторово-часовий розподіл та метеорологічні характеристики суховіїв в Україні наприкінці ХХ ‒ початку ХХІ століття

Автори: Сліже М. О., Семенова І. Г.

Рік: 2017

Випуск: 22

Сторінки: 21-29

Анотація

В статті розглянуто особливості просторово-часового розподілу суховіїв на території України з квітня по серпень за період 1995-2015 рр. Наведено результати аналізу міжрічної та міжсезонної мінливості днів з суховієм, повторюваності суховійних періодів різної тривалості на станціях, розташованих у різних агрокліматичних зонах України. Для виявлених випадків суховію проведено статистичний аналіз середньомісячних та середньострокових значень метеорологічних величин: температури і відносної вологості повітря, швидкості і напряму вітру.

Теги: режим вітру; суховій; суховійний період; температурно-вологісний режим

Список літератури

 1. Клімат України / за ред. В. М. Ліпінського, В. А. Дячука, В. М. Бабіченко. К.: Вид. Раєвського, 2003. 343 с.
 2. Семёнова И. Г. Оценка пространственно-временного распределения засух на Украине в вегетационный пери-од // Труды ГГО. 2014. Вып. 571. С. 134-146.
 3. Бучинский И. Е. Засухи и суховеи. Л.: Гидрометеоиздат, 1976. 214 с.
 4. Бучинский И. Е. Засухи, суховеи и пыльные бури на Украине и борьба с ними. К.: Урожай, 1970. 236 с.
 5. Дзердзеевский Б. Л. Предварительные данные циркуляции атмосферы в дни с суховеями в Прикаспии. Микроклиматические и Климатические исследования в Прикаспийской низменности. М.: Изд. АН СССР, 1953. С. 18-29.
 6. Мартазинова В. Ф., Сологуб Т. А. Атмосферная циркуляция, формирующая засушливе условия на территории Украины в конце ХХ столетия // Наук.праці УкрНДГМІ. 2000. Вип. 248. С. 36-47.
 7. Мартазинова Ф. В., Свердлик Т. А. Крупномасштабная атмосферная циркуляция ХХ столетия, ее изменение и современное состояние // Наук.праці УкрНДГМІ. 1998. Вып. 246. С. 21-27.
 8. Семёнова И. Г. Роль процессов блокирования в формировании засух на Украине // Труды ГГО. Вып. 569. С. 124-136.
 9. Cherenkova E. A., Semenova I. G., Kononova N. K., Titko-va T. B. Droughts and dynamics of synoptic processes in the south of the East European Plain at the beginning of the twenty-first century. Arid Ecosystems, 2015, vol. 5, issue 2, pp. 45-56.
 10. Електронна база кліматичних даних URL:https://www7.ncdc.noaa.gov/CDO/cdo (дата звернення: 10.08.2016)
 11. Semenova I. Basis of droughts catalog for Ukraine in modern period. Abstract book – The International Conference on Regional Climate-CORDEX 2016 (ICRC-CORDEX), 17-20 May 2016, Stockholm, Sweeden. P. 292. URL: http://www.icrc-cordex2016.org.
 12. Шевченко О. Г. Характеристика хвилі тепла літнього сезону 2010 р. на території України // Наук праці УкрН-ГДГМІ. 2012. Вип. 262, С. 31-35
 13. Балабух В. О., Малицька Л. В., Лавриненко М. О. Особливості погодних умов 2014 року в Україні // Наук. праці УкрНДГМІ. 2015. Вип. 267. С. 28-38
 14. Татарчук О. Г., Барабаш М. Б. Дослідження просторово-часового розподілу суховіїв на території України в умовах сучасного клімату // Наук. праці УкрНДГМІ. 2007. Вип. 256. С. 140-154.
Завантажити повний текст (PDF)