Оцінка агрокліматичних ресурсів Херсонської області для формування врожаю ярого ячменю

Автори: С.А. Букарєва

Рік: 2012

Випуск: 14

Сторінки: 78-85

Анотація

За допомогою математичної моделі, на основі характеристики агроекологічних категорій урожайності та кількісної оцінки агрокліматичних ресурсів була виконана загальна оцінка агрокліматичних ресурсів Херсонської області для формування ярого ячменю.

.

Теги: агроекологічні категорії урожайності; агрокліматичні ресурси; продуктивність; ярий ячмінь

Список літератури

  1. А.М. Польовий. Моделювання гідрометеорологічного режиму та продуктивності агроекосистем: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2007. – 348 с.
  2. Барсукова Е.А. Оценка агроклиматических условий формирования урожая ярового ячменя в Прикарпатье // Вісник Одеського державного екологічного університету: Науковий журнал/ Головний редактор Є.Д. Гопченко. – Одеса: Вид. «ТЕС», 2010. – Вип. 9. – С. 73-79
  3. Тооминг Х.Г. Экологические принципы максимальной продуктивности посевов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 264 с.

Завантажити повний текст (PDF)