Інтегрально-діагностична оцінка екосистеми Дофіновського лиману

Автори: Є.В. Соколов

Рік: 2012

Випуск: 14

Сторінки: 36-47

Анотація

На основі оцінки морфологічних та гідрологічних властивостей дана характеристика природної стійкості Дофіновського лиману до антропогенної дії і особливостей первиннопродукціїного процесу гідроекосистеми водоймища. Представлені причини порушення природного гідрологічного режиму. Приводиться оцінка антропогенного навантаження на екосистему лиману в результаті господарської освоєнності і перетворення водозбірної площі, а також проблеми впровадження раціонального природокористування і дотримання природоохоронних норм при експлуатації екосистеми водоймища.

Теги: Дофиновский лиман; первичнопродукционный процесс; природная устойчивость; хозяйственное освоение; экосистема

Список літератури

 1. Бефани А. Н. Основные положения теории речного стока // Тр. ОГМИ. –1958. Вып. 12. – С. 99 – 164.
 2. Великий Аджалицький лиман в Одеській області (паспорт) // УКРПІВДЕНДНІПРОВОДГОСП. – Одеса, 2006. – 26 с.
 3. Дубняк С.С., Дубняк С.А. Оцінка стану і проблеми законодавчого регулювання водоохоронних зон водних об’єктів України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Наук. збірник. – К.: ВГЛ „Обрії”, 2005. – Том 7. – С. 25 – 39.
 4. Дьяков О.А. Впровадження інтегрованого управління водними ресурсами для сталого розвитку арідних регіонів українського Причерномор’я (на прикладі Одещини) // Проблеми соціально-економічного розвитку українського Причерномор’я в умовах фінансово-економічної кризи: Науково-практична конференція. – Одеса, 2009. – С. 185 – 194.
 5. Китаев С. П. Основы лимнологии для гидробиологов и ихтиологов. Редакционный отдел Карельского НЦ РАН: – Петрозаводск, 2007 – . 384 с.
 6. Колтунов Н. М. Эколого-ландшафтная организация территории – М.: из-во «Родник», 1998. – 127 c.
 7. Кочуров Б. И. Геоэкология: экодиагностика и эколого-хозяйственный баланс территории. – Смоленск, 1999. – 154 c.
 8. Мінічева Г. Г., Зотов А. Б., Косенко М. Н. Методичні рекомендації щодо визначення морфофункціональних показників одноклітинних і багатоклітинних форм водної рослинності. – Одеса, 2003. – 32 c.
 9. Пособие по определению расчётных гидрологических характеристик. – Л. : Гидрометеоиздат, 1984. – 448 с.
 10. Северо-западная часть Чёрного моря: (биология и екология). Под ред. Зайцев Ю. П., Александров Б. Г. и др. – К: Наукова Думка. 2006. – 407 – 412 с.
 11. Соколов Є. В. Екологічний менеджмент прибережних екосистем закритого типа на прикладі Дофинівського лиману (Півнично-західне Причерномор’е) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: гідро екологія. – 2010 . – №3(44). – С. 256 – 259.
 12. Тучковенко Ю. С., Гопченко Е. Д., Адобовский В. В., Большаков В. Н. Регулирование гидроэкологического режима Дофиновского лимана // Гидрометеорологический журнал. – 2008. – Вып. №3. – С. 124 – 146.
 13. Шищенко П.Г. Прикладная физическая география. – К.: Вища школа, 1988 – 192 c.

Завантажити повний текст (PDF)