Зміст

 1. Титульна сторінка
 2. Калініченко В.І., Юрасов С.М. Горун В.В. Практичне використання математичної моделі несталої турбулентної дифузії зависі у водному потоці (на прикладі порту Керчь).
 3. Катеруша О.В., Сафранов Т.А. Інтегральний аналіз природно-ресурсного потенціалу Одеської області.
 4. Т.А. Сафранов, Т.П. Шаніна,О.Р. Губанова, В.Ю. Приходько Класифікація твердих муніципальних відходів – передумова формування ефективної системи поводження з їх потоками
 5. Шуптар Н.Й Оцінка величини упущеної вигоди в сфері поводження з відпрацьованими джерелами живлення
 6. Лоєва І.Д., Караман М.О До проблеми імплементації політики ЄС у сфері поводження з відходами в Україні
 7. Івус Г.П., Зубкович С.О., Хоменко Г.В., Ковальков І.А. Умови формування зон небезпечного вітру на території України
 8. Шурда К.Е. Реалії України у процесі сучасної зміни клімату.
 9. Л.В. Флоря Аналіз агрокліматичних ресурсів, що впливають на формування врожаю ярого ячменю в Північно-західному Причорномор’ї
 10. Дронова О.О., Костюкєвич Т.К., Васильєв С.О., Дяговець В. І. Моделювання процесу формування агроекологічного рівня потенційного врожаю озимої пшениці в степовій зоні України
 11. Жигайло О.Л., Жигайло Т.С., Бойчук Ю.О. Оцінка формування врожаю соняшнику в умовах зміни клімату
 12. Ляшенко В.О.,.Маринченко К. О Детальна оцінка агрокліматичних умов з врахуванням мікроклімату
 13. Ляшенко Г.В., Жигайло Т.С. Оцінка впливу зміни агрокліматичних умов на формування продуктивності технічних сортів винограду в Північному Причорномор’ї
 14. Гопченко Є.Д., Овчарук В.А., Романчук М.Є., Бурлуцька М.Е. Оптимізація параметрів розрахункових формул максимального стоку, заснованих на геометричних моделях гідрографів дощових паводків і весняних водопіль та на методі руслових ізохрон
 15. Обухов Є.В., Тонкошкура В.С. Про вплив змін клімату на гідрометеорологічні характеристики Каховського водосховища в осінньо-зимовий період.
 16. Божок Ю.В., Лобода Н.С. Оцінка впливу посух на характеристики меженного стоку річки Савранка
 17. Є.Д.Гопченко, А.А.Станкевич Максимальний стік весняного водопілля в басейні р. Південний Буг
 18. Є.Д.Гопченко, М.Е.Бурлуцька, Х.В.Черченко Використання формул об’ємного типу для нормування розрахункових характеристик дощових паводків у Закарпатті
 19. Ілюшин В.Я., Полубок Т. М Гідродинамічні ситуації в Керченській бухті по неповних властивостях донних фацій
 20. Тучковенко Ю.С., Кушнір Д.В. Результати адаптації моделі Delft3D-FLOW до умов Тилігульського лиману
 21. Кругляк Ю.О., Крижанівська Т.В. Метод нерівноважних функцій Гріна у матричному зображенні. 1. Теоретичні основи
 22. Глушков А.В., Хецеліус О.Ю., Буняково Ю.Я., Препеліца Г.П., Грушевський О.М., Буяджи В.В. Фотокінетіка суміші CO2-N2-H20 атмосферних газів під дією ІК лазерного випромінювання: Узагальнена модель
 23. Глушков А.В., Сербов Н.Г., Шахман І.А., Балан Г.К., Мансарлійскій В.Ф ., Дудінов А.А. Хаос-геометричний метод в короткостроковому прогнозі рівня забруднень гідро-і атмосфери: поліпшені оцінки
 24. О.І. Герасимов, А.Я. Співак Перенесення збудження у 1D гранульованих ланцюжках в умовах конфайнменту
 25. Лімонов О.С., Перелигін Б.В., Пустовіт Т.М., Лімонов О.О. Нелінійна обробка цифрових сигналів гідрометеорологічної інформації на основі функціональних рядів і поліномів Вольтерри
 26. Сербов М.Г., Крижанівська Т.В. Методичні підходи в розробці геоінформаційної системи водних ресурсів регіону (на прикладі Одеської області)
 27. Лавриненко А.В., Лавриненко Ю.В. Моделювання оптичних властивостей фотонних кристалів і хвилеводів на іх основі в двохмірному просторі
 28. Титульна сторінка
 29. О.П. Павленко Економіко-екологічні індикатори регіональних трансформацій морегосподарського комплексу України
 30. Крисак А.І. Інституціоналізація земельних відносин у країнах з перехідною економікою: акценти та паралелі
 31. Фещенко Н.М. Теоретико-методологічні основи фінансового вирівнювання.
 32. Польовий А.М., Божко Л.Ю., Барсукова О.А. Оцінка впливу змін агрокліматичних ресурсів україни на формування урожайності ярого ячменю
 33. В.В. Михайловський , Т.І. Адаменко, М.І. Кульбіда Кількісне прогнозування врожайності з використанням супутникових спостережень
 34. Ляшенко Г.В., Жигайло Т.С Моделювання продуктивності технічних сортів винограду при різних агрометеорологічних умовах
 35. Ляшенко Г.В., Маринін Є. І. Оцінка ризиків пошкодження винограду весняних і осінніх заморозків в Північно-Західному Причорномор’ї при моделюванні їх режимів
 36. Пішняк Д.В., Івус Г.П., Шпиг В.М. Мезомасштабна доступна потенційна енергія фронтального розділу як характеристика його конвективної та грозової активності
 37. Собченко А.Ю. Особливості статистичної структури полів температури повітря у вільній атмосфері в західному секторі Південної півкулі
 38. Мурадян О.Л. Особливості моделювання розвитку гронової листокрутки (Lobesia botrana) на виноградній рослині
 39. М.О. Дюльгер Динаміка приростів агроекологічних категорій урожайності пожнивного проса в умовах центрального лісостепу
 40. В.В. Сініцина Моделювання впливу температури на формування сходів зернових культур
 41. Є.Д.Гопченко, М.Є.Романчук, А.В.Траскова, Грушковська І.О. Про особливості редукції максимальних модулів дощових паводків і весняних водопіль в залежності від розміру річкових водозборів
 42. Лобода Н.С., Божок Ю.В., Куза А.М. Зміни кліматичних чинників та характеристистик стоку р.Тилігул під впливом глобального потепління
 43. О.Г. Кулібабін Розрахункові відмітки захисних споруд (на ділянці р. Дунай від м. Рені до м. Вилкове)
 44. Гопченко Є.Д., Овчарук В.А., Тодорова О.І. Максимальний стік дощових паводков річок Гірського Криму
 45. Бардан С.І., Сербов М.Г. Фрактали в біогеографічних закономірностях, визначаючих склад бактеріоценозів зимового планктону на прикладі Печорського моря
 46. Сєрга Е.М., Рубан І.Г., Рудич О.C. Кліматичне районування полів середньомісячної температури підстільної поверхні у північної частини Тихого океану у зимовий період
 47. О.М. Гриб Оцінка випаровування з водної поверхні в районі Тилігульського лиману
 48. О.М. Гриб Оцінка морфометричних характеристик і рельєфу дна Тилігульського лиману та їх особливості
 49. Тучковенко Ю.С., Адобовский В.В., Тучковенко О.А. Характеристика мінливості термохалинних умов Тилігульського лиману в сучасний період
 50. Полонський О.Б., Брагіна О.С., Кібальчич І.О. Вплив Північно-Атлантичного коливання на аномалії приземної температури повітря над територією України у холодний період
 51. Сахненко О.І., Тучковенко Ю.С. Моделювання вітро-хвильвої динаміки вод прибережної морської акваторії в районі Тилігульського лиману
 52. О.С. Лімонов, Б.В. Перелигін, Т.М. Пустовіт Розробка методики створення цифрового рельєфу місцевості по топографічних картах
 53. Лавриненко А.В., Лавриненко Ю.В. Побудова анiзотропного шару який ідеально узгоджується в часовiй областi
 54. Лімонов О.С., Пустовіт Т.М., Лімонов О.О. Оцінювання випадкових сигналів гідрометеорологічної інформації з використанням рекурентних алгоритмів адаптації

Статті

Автори: Калініченко В.І., Юрасов С.М. Горун В.В.
Сторінки: 5-20
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Катеруша О.В., Сафранов Т.А.
Сторінки: 21-31
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Т.А. Сафранов, Т.П. Шаніна,О.Р. Губанова, В.Ю. Приходько
Сторінки: 32-37
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Шуптар Н.Й
Сторінки: 38-42
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лоєва І.Д., Караман М.О
Сторінки: 43-47
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Івус Г.П., Зубкович С.О., Хоменко Г.В., Ковальков І.А.
Сторінки: 48-55
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Шурда К.Е.
Сторінки: 56-64
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Л.В. Флоря
Сторінки: 65-73
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Дронова О.О., Костюкєвич Т.К., Васильєв С.О., Дяговець В. І.
Сторінки: 74-78
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Жигайло О.Л., Жигайло Т.С., Бойчук Ю.О.
Сторінки: 79-84
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ляшенко В.О.,.Маринченко К. О
Сторінки: 85-92
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ляшенко Г.В., Жигайло Т.С.
Сторінки: 93-101
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Овчарук В.А., Романчук М.Є., Бурлуцька М.Е.
Сторінки: 102-109
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Обухов Є.В., Тонкошкура В.С.
Сторінки: 110-118
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Божок Ю.В., Лобода Н.С.
Сторінки: 119-126
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Є.Д.Гопченко, А.А.Станкевич
Сторінки: 127-134
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Є.Д.Гопченко, М.Е.Бурлуцька, Х.В.Черченко
Сторінки: 135-145
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ілюшин В.Я., Полубок Т. М
Сторінки: 146-163
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Тучковенко Ю.С., Кушнір Д.В.
Сторінки: 164-174
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Кругляк Ю.О., Крижанівська Т.В.
Сторінки: 175-192
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Глушков А.В., Хецеліус О.Ю., Буняково Ю.Я., Препеліца Г.П., Грушевський О.М., Буяджи В.В.
Сторінки: 193-197
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Глушков А.В., Сербов Н.Г., Шахман І.А., Балан Г.К., Мансарлійскій В.Ф ., Дудінов А.А.
Сторінки: 198-203
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: О.І. Герасимов, А.Я. Співак
Сторінки: 204-211
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лімонов О.С., Перелигін Б.В., Пустовіт Т.М., Лімонов О.О.
Сторінки: 219-228
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сербов М.Г., Крижанівська Т.В.
Сторінки: 229-242
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лавриненко А.В., Лавриненко Ю.В.
Сторінки: 243-249
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: О.П. Павленко
Сторінки: 5-12
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Крисак А.І.
Сторінки: 13-19
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Фещенко Н.М.
Сторінки: 20-33
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Польовий А.М., Божко Л.Ю., Барсукова О.А.
Сторінки: 34-45
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: В.В. Михайловський , Т.І. Адаменко, М.І. Кульбіда
Сторінки: 46-50
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ляшенко Г.В., Жигайло Т.С
Сторінки: 51-58
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ляшенко Г.В., Маринін Є. І.
Сторінки: 59-66
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Пішняк Д.В., Івус Г.П., Шпиг В.М.
Сторінки: 67-77
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Собченко А.Ю.
Сторінки: 78-88
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Мурадян О.Л.
Сторінки: 89-93
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: М.О. Дюльгер
Сторінки: 94-100
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: В.В. Сініцина
Сторінки: 101-108
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Є.Д.Гопченко, М.Є.Романчук, А.В.Траскова, Грушковська І.О.
Сторінки: 109-115
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода Н.С., Божок Ю.В., Куза А.М.
Сторінки: 116-127
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: О.Г. Кулібабін
Сторінки: 128-132
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Овчарук В.А., Тодорова О.І.
Сторінки: 133-140
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Бардан С.І., Сербов М.Г.
Сторінки: 141-156
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сєрга Е.М., Рубан І.Г., Рудич О.C.
Сторінки: 157-172
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: О.М. Гриб
Сторінки: 173-184
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: О.М. Гриб
Сторінки: 185-196
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Тучковенко Ю.С., Адобовский В.В., Тучковенко О.А.
Сторінки: 197-204
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Полонський О.Б., Брагіна О.С., Кібальчич І.О.
Сторінки: 205-213
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сахненко О.І., Тучковенко Ю.С.
Сторінки: 214-223
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: О.С. Лімонов, Б.В. Перелигін, Т.М. Пустовіт
Сторінки: 224-231
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лавриненко А.В., Лавриненко Ю.В.
Сторінки: 232-241
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лімонов О.С., Пустовіт Т.М., Лімонов О.О.
Сторінки: 242-249
анотація список літератури завантажити переглянути