Зміст

 1. Титульна сторінка
 2. Глушков О.В. Аналіз і прогноз антропогенного впливу на повітряний басейн промислового міста на основі мето-дів теорії хаосу: Математичні основи
 3. Ю.Я. Бунякова Загальна характеристика екологічного стану атмосфери по областях і промислових містах України
 4. О.Р. Губанова Використання методології стейкхолдер-менеджменту в забезпеченні сталого розвитку тилігульського лиману
 5. Павленко О.П. Економіко-екологічні основи комплексного морського планування
 6. Поляничко О.В. Інституціональні підходи розвитку екологічного підприємництва в рекреаційно-туристичній сфері
 7. Поліщук Т.М. Про основи організації виробництва вин вищої категорії якості в Україні
 8. Воскресенська О.М., Вишкваркова О.В. Екстремальні опади і їх кліматичні зміни на території України за даними спостережень
 9. В.М. Хохлов, Н.С. Єрмоленко Про зв’язок середнього річного стоку р. Пiвденний Буг з посухами в період 1951–2010 рр.
 10. Івус Г.П., Семенова І.Г., Ковальков І.А. Роль гідродинамічної нестійкості атмосфери в процесах відсіченого циклогенезу влітку над Україною
 11. Івус Г.П., Хоменко Г.В., Зубкович С.О. Використання фронтального параметра для визначення зон небезпечного вітру
 12. В.В. Сініцина Моделювання росту колеоптилю зернових культур період «посів – сходи»
 13. Агайар Э.В. Застосування закону розподілу Джонсона для вирівнювання рядів вітру біля поверхні землі
 14. Бардан С.І., Сербов М.Г. Формування бімодального сценарію сукцесії автотрофних компонент планктону в Баренцовому і Чорному морях і оцінка ролі температурного фактору
 15. Є.В. Обухов, О.С. Корягіна Оцінка внутрішньорічного розподілу температури поверхні води Каховського водосховища
 16. Н.С. Лобода, М.Є. Даус, Ю.Л. Дичеренко Оцінка якості води річки десна за комплексом гідрохімічних показників
 17. Є.Д. Гопченко, Катинська І.В. Норми річного стоку на території Закарпаття
 18. В.А.Овчарук, А.В.Траскова Статистичні параметри часових рядів максимальних витрат води і шарів стоку весняного водопілля в басейні річки ДністерСтатистичні параметри часових рядів максимальних витрат води і шарів стоку весняного водопілля в басейні річки Дністер
 19. Тучковенко Ю.С., Кушнір Д.В. Моделювання вітрової циркуляції вод у Тилігульському лимані
 20. Полубок Т.М. Характеристика джерел та механізмів утворення наносів в Керченській протоці
 21. Ю.А.Кругляк Засади спінтроніки в концепції «знизу – вгору».
 22. Герасимов О.І. Фізика гранульованих матеріалів: стан та перспективи досліджень. Частина 1
 23. Хецеліус О.Ю. Прогнозування хаотичних процесів в геофізичних та екологічних системах на основі концепції аттрактора і нейромережевого підходу
 24. Ганін Е.В., Герасименко Г.І., Горліченко М.Г., Шевченко В.Ф., Васильєва М.Г., Шевченко С.В. Супрамолекулярні сполуки краун-етерів з 1H-імідазол-4,5-дікарбонітрилом, 3-нітро-1,2,4-триазолом й 1H-тетразолом
 25. Лавріненко А.В., Лавріненко Ю.В. Вибір граничних умов при побудові моделей фотоно-кристалічних хвилеводів
 26. Хецеліус О.Ю., Свинаренко А.А. Aналіз фрактальних структур у хвильових процесах
 27. Препелица Г.П., Лобода А.В., Грушевський О.М., Буяджи В.В. До питання про застосування апарату нейромережевого моделювання та визначення паттернів в задачах прикладної екології та гідрометеорології
 28. Ситов В.М., Вельміскін Д.І., Лавріненко Ю.В., Лімонов О.С., Перелигін Б.В., Пустовіт Т.М. Аналіз системи отримання і обробки результатів радіозондування і обгунтування шляхів її розвитку
 29. О.С. Лімонов, Б.В. Перелигін, Т.М. Пустовіт Оцінка можливості використання різних топографічних даних для створення цифрового рельєфу місцевості
 30. Титульна сторінка
 31. Сафранов Т.А., Поліщук А.А., Волков А.І., Гусєва К.Д., Конькова А.І., Ярчук Ю.А. Фізіологічна повноцінність мінерального складу питних вод Одеської агломерації
 32. Ю.В. Буц, Г.В. Тітенко Динаміка видового різноманіття водно-болотних природних комплексів як прояв пірогенної релаксії геосистем
 33. О.Ю. Сапко Сучасні підходи до складання кадастру берегової зони
 34. Біньковська Г.В., Шаніна Т.П. Відходи тваринництва та птахівництва як сировина для виробництва біогазу в Одеській області
 35. В.О. Улибіна Ринкові перетворення в обслуговуванні житлового фонду
 36. Павленко О.П. Формування актуальних механiзмiв екологiзацiї морської дiяльностi
 37. Ковальов В.Г., Рекіш А.О., Колонтай С.М. Методичні основи результативності природоохоронної діяльності
 38. Тюлькіна К.О., Заволока М. М. Перспективні напрямки покращення інвестиційного клімату в Україні
 39. Поляничко О.В. Фінансові підходи до мотивації розвитку природно-заповідного фонду України
 40. Тюлькіна К.О., Неря В.І. Сучасні методики оцінки інвестиційної привабливості регіону
 41. Іванов С.В., Дранічер О.Р. Вплив альбедо на формування міського острову тепла
 42. Толмачова А.В. Вплив агрометеорологічних умов на зростання культури сої
 43. Прикуп Л.О. Оцінка агроекологічного стану земель південних районів Одеської області з врахуванням організації різних типів угідь
 44. В.В. Сініцина Алгоритм динамічної моделі формування сходів зернових культур
 45. Н.В. Васалатій Вплив агрометеорологічних умов на формування площі листової поверхні та фотосинтетичну продуктивність озимого ріпаку в осінньо-зимовий період вегетації
 46. М.О. Дюльгер Забезпечення теплом, світлом і вологою пожнивних культур в Україні
 47. Є.Д.Гопченко, М.Є.Романчук Особливості структурної бази деяких розрахункових формул максимального стоку
 48. Мельник С.В., Багріна К.В. Оцінка впливу кліматичних коливань на стік Дністра
 49. Є.В. Обухов, О.С. Корягіна, Є.П. Корецький Диференційовані оцінки показників випаровування з акваторії Каховського водосховища
 50. А.В. Колісник Оцінка геоекологічного стану річок Південний Буг, Дністер та Дніпро у межах Вінницької області
 51. Ілюшин В.Я. Механізм формування двошарової зони змішення лиману і вплив на неї реверсивного водообміну через протоку
 52. Горун В.В. Методичні рекомендації для розрахунку розповсюдження зависі при залпових скидах
 53. Полубок Т.М. Вивчення процесів літолого-геоморфологічних змін дна Керченської протоки
 54. Герасимов О.І., Худинцев М.М. Розповсюдження електромагнітної хвилі в моделі 1D гранульованої системи у наближенні віртуальної впорядкованості
 55. Кругляк Ю.О. Взаємодія іонів Li+, Na+, K+ з молекулами діметілового ефіру і води ab initio/3G
 56. Кругляк Ю.О., Кругляк Н.Ю. Уроки наноелектроніки 3. Електронна провідність і моди провідності в концепції «знизу – нагору»
 57. Кругляк Ю.О., Глушков О. В. Уроки наноелектроніки. 4. Термоелектричні явища в концепції «знизу – вгору»
 58. Ганін Е.В., Горліченко М.Г., Васильева М.Г., Шевченко С.В. N-(4-нітрофеніл)ізонафталімид. Будова продуктів ацілювання анілінів 1,8-нафталоілхлоридом
 59. І.Ю.Кушніренко Формування засад становлення та забезпечення прав національних меншин в Україні

Статті

Автори: Глушков О.В.
Сторінки: 5-11
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ю.Я. Бунякова
Сторінки: 12-17
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: О.Р. Губанова
Сторінки: 18-26
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Павленко О.П.
Сторінки: 27-31
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Поляничко О.В.
Сторінки: 32-38
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Поліщук Т.М.
Сторінки: 39-44
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Воскресенська О.М., Вишкваркова О.В.
Сторінки: 45-50
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: В.М. Хохлов, Н.С. Єрмоленко
Сторінки: 51-59
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Івус Г.П., Семенова І.Г., Ковальков І.А.
Сторінки: 60-66
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Івус Г.П., Хоменко Г.В., Зубкович С.О.
Сторінки: 67-74
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: В.В. Сініцина
Сторінки: 75-82
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Агайар Э.В.
Сторінки: 83-89
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Бардан С.І., Сербов М.Г.
Сторінки: 90-114
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Є.В. Обухов, О.С. Корягіна
Сторінки: 115-123
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Н.С. Лобода, М.Є. Даус, Ю.Л. Дичеренко
Сторінки: 124-133
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Є.Д. Гопченко, Катинська І.В.
Сторінки: 134-140
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: В.А.Овчарук, А.В.Траскова
Сторінки: 141-148
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Тучковенко Ю.С., Кушнір Д.В.
Сторінки: 149-158
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Полубок Т.М.
Сторінки: 159-167
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ю.А.Кругляк
Сторінки: 168-195
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Герасимов О.І.
Сторінки: 196-204
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Хецеліус О.Ю.
Сторінки: 205-210
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ганін Е.В., Герасименко Г.І., Горліченко М.Г., Шевченко В.Ф., Васильєва М.Г., Шевченко С.В.
Сторінки: 211-216
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лавріненко А.В., Лавріненко Ю.В.
Сторінки: 217-221
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Хецеліус О.Ю., Свинаренко А.А.
Сторінки: 222-226
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Препелица Г.П., Лобода А.В., Грушевський О.М., Буяджи В.В.
Сторінки: 227-231
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ситов В.М., Вельміскін Д.І., Лавріненко Ю.В., Лімонов О.С., Перелигін Б.В., Пустовіт Т.М.
Сторінки: 232-236
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: О.С. Лімонов, Б.В. Перелигін, Т.М. Пустовіт
Сторінки: 237-249
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сафранов Т.А., Поліщук А.А., Волков А.І., Гусєва К.Д., Конькова А.І., Ярчук Ю.А.
Сторінки: 5-16
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ю.В. Буц, Г.В. Тітенко
Сторінки: 17-22
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: О.Ю. Сапко
Сторінки: 23-27
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Біньковська Г.В., Шаніна Т.П.
Сторінки: 28-34
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: В.О. Улибіна
Сторінки: 35-42
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Павленко О.П.
Сторінки: 43-48
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ковальов В.Г., Рекіш А.О., Колонтай С.М.
Сторінки: 49-54
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Тюлькіна К.О., Заволока М. М.
Сторінки: 55-61
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Поляничко О.В.
Сторінки: 62-72
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Тюлькіна К.О., Неря В.І.
Сторінки: 73-78
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Іванов С.В., Дранічер О.Р.
Сторінки: 79-88
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Толмачова А.В.
Сторінки: 89-94
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Прикуп Л.О.
Сторінки: 95-100
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: В.В. Сініцина
Сторінки: 101-109
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Н.В. Васалатій
Сторінки: 110-118
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: М.О. Дюльгер
Сторінки: 119-127
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Є.Д.Гопченко, М.Є.Романчук
Сторінки: 128-139
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Мельник С.В., Багріна К.В.
Сторінки: 140-146
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Є.В. Обухов, О.С. Корягіна, Є.П. Корецький
Сторінки: 147-158
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: А.В. Колісник
Сторінки: 159-164
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ілюшин В.Я.
Сторінки: 165-176
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Горун В.В.
Сторінки: 177-186
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Полубок Т.М.
Сторінки: 187-196
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Герасимов О.І., Худинцев М.М.
Сторінки: 197-201
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Кругляк Ю.О.
Сторінки: 202-212
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Кругляк Ю.О., Кругляк Н.Ю.
Сторінки: 213-222
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Кругляк Ю.О., Глушков О. В.
Сторінки: 223-238
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ганін Е.В., Горліченко М.Г., Васильева М.Г., Шевченко С.В.
Сторінки: 239-243
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: І.Ю.Кушніренко
Сторінки: 244-249
анотація список літератури завантажити переглянути