Зміст

 1. Титульна сторінка
 2. Катеруша О.В., Сафранов Т.А. Біокліматична оцінка території Одеської області
 3. Павленко А.В. Еколого-економічні механізми імплементації конвенції по захисту Чорного моря від забруднення в контексті Європейської водної директиви
 4. Рекіш А.О. Стратегія безпечного розвитку економіко-екологічних систем
 5. Рубель О.Є. Регіональний економіко-екологічний імідж як інституціональний управлінський механізм
 6. Жавнерчик О.В. Інвестиційні проблеми трансформації природоохоронної діяльності на засади сталого розвитку
 7. Многодєтна О.А. Особливості використання економічних інструментів екологічного регулювання
 8. Головань О.І. Використання методу аналізу ієрархій при соціально-економічному прогнозуванні природоохоронної діяльності
 9. Анюхіна Л.О. Напрями вдосконалення управління рекреаційною сферою в Україні
 10. Степанова Є.В. Екологізація підйомно-транспортного устаткування України як чинник підвищення його конкурентоспроможності і соціально-економічної ефективності
 11. Івус Г.П., Семергей-Чумаченко А.Б., Агайар Е.В., Ваховська Г.О. Динаміка формування приземного вітру в районі Севастополя за 20-річний період
 12. Холопцев О.В., Нікіфорова М.П. Зміни стану північноатлантичного коливання як фактор просторово-часової мінливості розподілу загального вмісту озону понад північною Атлантикою
 13. Казаков О.Л., Іванова О.В. Апробація чисельної моделі граничного шару атмосфери на базі даних експеримента Wangara
 14. Пішняк Д.В., Івус Г.П., Шпиг В.М., Будак І. В. Оцінка переходів енергії в атмосфері за даними чисельного моделювання
 15. Латиш Л.Г., Хохлов В.М., Боровська Г.О., Бондаренко В.М. Оцінка справджуваності моделювання температурного режиму для території України
 16. Нажмудінова О.М. Східні процеси над європейським сектором
 17. Маринін І.Л., Єнгаличева О.Р. Основні характеристики і просторовий розподіл острову тепла м. Одеса
 18. Толмачова А.В. Вплив агрометеорологічних умов на ріст та розвиток сої в період посів–сходи
 19. Васалатій Н.В. Агрометеорологічні умови росту та розвитку озимого ріпаку в осінній період вегетації
 20. Гопченко Є.Д., Бурлуцька М.Е. Норма і мінливість річного стоку в басейнах річок Донського району
 21. Бояринцев Є.Л., Гопченко Є.Д., Сербов М.Г., Завалій Н.В. Експериментальні дослідження випаровування та конденсції в гірських регіонах багаторічномерзлих грунтів
 22. Шакірзанова Ж.Р. Довгостроковий прогноз шарів стоку та максимальних витрат води весняного водопілля на річках півдня України у 2010 році
 23. Головатюк А.С., Соколов Ю.М. Вплив тертя дна на сумарний гідравлічний опір в зарослих водотоках
 24. Гопченко Є.Д., Романчук М.Є., Харитонова А.С. Розрахунок максимального стоку дощових паводків річок Закарпаття
 25. Суховій В.Ф., Рубан І.Г. Особливості східних примежових течій уздовж західного узбережжя Австралії
 26. Воскресенська О.М., Маслова В.М. Прояви глобальних процесів в системі океан-атмосфера в циклонічній активності в Чорноморсько-Середземноморському регіоні
 27. Доценко С.А. Часова мінливість гідрометеорологічних характеристик Чорного моря
 28. Сахненко О.І. Моделювання литодинамічних процесів в прибережній зоні м. Одеса
 29. Герасимов О.І., Сомов М.М. Локальна структура гранульованих матеріалів
 30. Герасимов О.І., Співак А.Я. Кінетична модель ущільнення у гранульованих матеріалах
 31. Васильева М.Г., Ганін Е.В., Шевченко В.Ф., Ласовська О.М. Транспортні взаємодії краун-етерів із фторокомплексними кислотами силіцію
 32. Лімонов О.С. Оптимальна оцінка скалярних сигналів з використанням нерекурсивної і рекурсивної фільтрації Вінера
 33. Вдовиченко А.М., Нагайник В.А. Соціальна відповідальність держави і бізнесу в період глобалізації та становлення інформаційного суспільства
 34. Титульна сторінка
 35. Корбан В.Х., Корбан Д.В. Експериментальне радіолокаційне виявлення радіоактивних викидів АЕС
 36. Соколов Ю.М., Стрюк Т.Ю., Сурков С.В. Екологічні проблеми дунайських озер пов’язані з обмеженою пропускною спроможністю підведених каналів
 37. Гусєва К.Д., Сафранов Т.А., Чугай А.В. Оцінка якості природного середовища Одеської агломерації
 38. Томашпольський К.М., Сафранов Т.А. Вдосконалення системи оцінки впливу на навколишнє середовище
 39. Коріневська В.Ю. Екологічна експрес-оцінка якості міського середовища
 40. Смірнова К.В. Екологізація економіки України: необхідність та основні напрямки
 41. Божко Л.Ю. Антропогенні зміни клімату та їх вплив на вирощування овочевих культур в Україні
 42. Наумов М.М. Модель росту загальної біомаси сільськогосподарських культур побудована на основі логістичної кривої
 43. Барсукова О.А. Оцінка агрокліматичних умов формування врожаю ярого ячменю на Прикарпатті
 44. Свидерська С.М. Вплив антропогенного забруднення ґрунтів та якості зрошувальних вод на врожай озимої пшениці
 45. Ільїна В.Г., Чернякова О.І. Оцінка впливу інтенсифікації сільськогосподарського виробництва на стан ґрунтово-рослинного покриву Львівської області
 46. Івус Г.П., Пішняк Д.В., Шпиг В.М. Оцінка відтворення стану атмосфери при проходженні холодних фронтів в моделі WRF-ARW
 47. Гончарова Л.Д., Решетченко С.І. Особливості статистичної структури полів температури повітря та опадів у другій половині XX століття на території лівобережної України
 48. Галич Є.А., Бургаз А.А. Статистична структура полів геопотенціальних висот в нижній стратосфері Південної півкулі
 49. Грушевський О.М., Єшану О.Є. Параметри зональних потоків, спектри баротропної і бароклінної нестійкості на β – і f – площинах для циклогенезу різної інтенсивності
 50. Казаков О.Л., Іванова О.В. Радіаційні потоки – ключовий фактор взаємодії між атмосферою та океаном. Довгохвильові потоки
 51. Гопченко Е.Д, Овчарук В.А., Фараг Салем Бін Салім Фуад, Дорошенко О.М. Трансформаційна функція розпластування максимальних модулів стоку річок в формулах граничної інтенсивності
 52. Сербов М.Г., Кіріяк С.Г. Застосування методів багатовимірного статистичного аналізу до гідрологічного районування (на прикладі річок рівнинної території України)
 53. Тучковенко Ю.С., Аль-Субарі Алі Ахмед Cалех Моделювання евтрофікації озер Ялпуг-Кугурлуй
 54. Сапко О.Ю., Тучковенко Ю.С. Тенденції в зміні антропогенного навантаження на прибережні води Одеського району північно- західної частини Чорного моря
 55. Мещеряков В.І. Коректор викривлення атмосферного каналу
 56. Глушков О.В., Сєрга Е.М., Бунякова Ю.Я. Хаос у часових рядах концентрацій пилу в атмосфері промислових міст (на прикладі м. Одеса)
 57. Герасимов О.І., Співак А.Я. Кінетична дисперсійна модель середнього поля для ущільнення гранульованих матеріалів
 58. Герасимов О.І., Сомов М.М. Щодо ефективності застосування теорії Кірквуда–Баффа для опису надлишкової стисливості простої бікомпонентної суміші
 59. Лавріненко А.В., Лавріненко Ю.В. Діелектричні хвилеводи на основі фотонних кристалів
 60. Мищенко О.В., Чернякова Ю.Г., Сухарев Д.Є. Релятивістський метод штурмівських розкладань в задачі обчислення поправок другого порядку теорії збурень
 61. Дубровська Ю.В., Сєрга І.М., Мудра Н.В. Новий чисельний підхід до розрахунку інтегральної функції Фермі: область формування
 62. Ігнатенко Г.В., Вітавецька Л.А., Флорко Т.О. Метод комплексних координат для багатоелектронних рідбергівських атомів у електромагнітному полі
 63. Вельміскін Д.І. Розрахунок діелектричних мембран каркасного укриття в напружено–деформованому стані
 64. Бубнов І.В. Євроінтеграційні прагнення України в аспекті національних ментальних особливостей
 65. Вдовиченко А.М., Нагайник В.А. Еколого-соціальна направленість суспільного розвитку як нагальна потреба сучасності

Статті

Автори: Катеруша О.В., Сафранов Т.А.
Сторінки: 5-11
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Павленко А.В.
Сторінки: 12-18
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Рекіш А.О.
Сторінки: 19-26
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Рубель О.Є.
Сторінки: 27-36
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Жавнерчик О.В.
Сторінки: 37-44
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Многодєтна О.А.
Сторінки: 45-54
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Головань О.І.
Сторінки: 55-59
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Анюхіна Л.О.
Сторінки: 60-71
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Степанова Є.В.
Сторінки: 72-79
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Івус Г.П., Семергей-Чумаченко А.Б., Агайар Е.В., Ваховська Г.О.
Сторінки: 80-87
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Холопцев О.В., Нікіфорова М.П.
Сторінки: 88-96
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Казаков О.Л., Іванова О.В.
Сторінки: 97-111
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Пішняк Д.В., Івус Г.П., Шпиг В.М., Будак І. В.
Сторінки: 112-119
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Латиш Л.Г., Хохлов В.М., Боровська Г.О., Бондаренко В.М.
Сторінки: 120-127
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Нажмудінова О.М.
Сторінки: 128-134
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Маринін І.Л., Єнгаличева О.Р.
Сторінки: 135-142
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Толмачова А.В.
Сторінки: 143-149
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Васалатій Н.В.
Сторінки: 150-156
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Бурлуцька М.Е.
Сторінки: 157-161
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Бояринцев Є.Л., Гопченко Є.Д., Сербов М.Г., Завалій Н.В.
Сторінки: 162-168
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Шакірзанова Ж.Р.
Сторінки: 169-175
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Головатюк А.С., Соколов Ю.М.
Сторінки: 176-180
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Романчук М.Є., Харитонова А.С.
Сторінки: 181-186
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Суховій В.Ф., Рубан І.Г.
Сторінки: 187-192
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Воскресенська О.М., Маслова В.М.
Сторінки: 193-199
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Доценко С.А.
Сторінки: 200-210
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сахненко О.І.
Сторінки: 211-220
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Герасимов О.І., Сомов М.М.
Сторінки: 221-225
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Герасимов О.І., Співак А.Я.
Сторінки: 226-231
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Васильева М.Г., Ганін Е.В., Шевченко В.Ф., Ласовська О.М.
Сторінки: 232-236
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лімонов О.С.
Сторінки: 237-242
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Вдовиченко А.М., Нагайник В.А.
Сторінки: 243-249
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Корбан В.Х., Корбан Д.В.
Сторінки: 5-17
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Соколов Ю.М., Стрюк Т.Ю., Сурков С.В.
Сторінки: 18-24
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гусєва К.Д., Сафранов Т.А., Чугай А.В.
Сторінки: 25-35
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Томашпольський К.М., Сафранов Т.А.
Сторінки: 36-40
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Коріневська В.Ю.
Сторінки: 41-48
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Смірнова К.В.
Сторінки: 49-55
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Божко Л.Ю.
Сторінки: 56-62
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Наумов М.М.
Сторінки: 63-72
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Барсукова О.А.
Сторінки: 73-79
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Свидерська С.М.
Сторінки: 80-85
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ільїна В.Г., Чернякова О.І.
Сторінки: 86-91
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Івус Г.П., Пішняк Д.В., Шпиг В.М.
Сторінки: 92-102
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гончарова Л.Д., Решетченко С.І.
Сторінки: 103-113
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Галич Є.А., Бургаз А.А.
Сторінки: 114-123
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Грушевський О.М., Єшану О.Є.
Сторінки: 124-133
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Казаков О.Л., Іванова О.В.
Сторінки: 134-141
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Е.Д, Овчарук В.А., Фараг Салем Бін Салім Фуад, Дорошенко О.М.
Сторінки: 142-151
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сербов М.Г., Кіріяк С.Г.
Сторінки: 152-158
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Тучковенко Ю.С., Аль-Субарі Алі Ахмед Cалех
Сторінки: 159-172
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сапко О.Ю., Тучковенко Ю.С.
Сторінки: 173-177
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Мещеряков В.І.
Сторінки: 178-183
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Глушков О.В., Сєрга Е.М., Бунякова Ю.Я.
Сторінки: 184-189
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Герасимов О.І., Співак А.Я.
Сторінки: 190-197
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Герасимов О.І., Сомов М.М.
Сторінки: 198-204
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лавріненко А.В., Лавріненко Ю.В.
Сторінки: 205-212
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Мищенко О.В., Чернякова Ю.Г., Сухарев Д.Є.
Сторінки: 213-217
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Дубровська Ю.В., Сєрга І.М., Мудра Н.В.
Сторінки: 218-222
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ігнатенко Г.В., Вітавецька Л.А., Флорко Т.О.
Сторінки: 223-227
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Вельміскін Д.І.
Сторінки: 228-232
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Бубнов І.В.
Сторінки: 233-238
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Вдовиченко А.М., Нагайник В.А.
Сторінки: 239-249
анотація список літератури завантажити переглянути