Зміст

 1. Титульна сторінка
 2. Титульна сторінка
 3. Коморін В.М., Шапошникова Н.М. Міжнародний досвід з оцінки екологічних ризиків
 4. Амброзяк М.В., Адаменко Я.О. Концептуальні основи прогнозування зсувних явищ на техногенних об’єктах
 5. Фролова О.М. Порівняльний аналіз результатів досліджень впливу свинцевого забруднення ґрунту на інтелектуальний розвиток дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в м. Одеса.
 6. Колонтай С.М., Соколовська В.О. Залучення інвестицій в природоохоронну діяльність біосферних заповідних територій України за рахунок розвитку туристичної діяльності
 7. Буркинський Б.В., Скребнєва С.Д. Врахування екологічного фактору в управлінні розвитком міста
 8. Многодєтна О.А. Забезпечення стійкого та екологічно безпечного розвитку малого та середнього бізнесу в береговій зоні морів
 9. Рубель О.Є. Інституційно-економічні стратегії розвитку морської транспортної екополіитики
 10. Польовий А.М. Моделювання процесу фотосинтезу зеленого листка
 11. Хохлов В.М., Латиш Л.Г., Цимбалюк К.С. Можливі зміни температурного режиму в Україні у 2011-2025 роках
 12. Гончарова Л.Д., Решетченко С.І. Зміни середньомісячної температури повітря впродовж другої половини xx століття на території лівобережної України
 13. Сіряк Н.В. Вплив агро кліматичних умов на динаміку приростів урожайності проса в Північному Степу
 14. Костюкєвич Т.К. Вплив різних строків сівби на фотосинтетичну продуктивність цукрового буряка в Україні
 15. Іконнікова В.В. Вплив різних строків сівби на формування листового апарату гороха
 16. Ляшенко Г.В. Агрокліматична оцінка сільськогосподарських культур в Україні
 17. Свидерська С.М. Моделювання процесу формування агроекологічного рівня потенційної врожайності озимої пшениці в Одеській області
 18. Антоненко В.С. Моделювання періоду осінньої вегетації озимої пшениці
 19. Недострелова Л.В., Хохлов В.М. Енергетичні характеристики антициклону
 20. Грушевський О.М., Міщенко Н.М. Вплив хвиль солітонного типу на утворення нефронтальних опадів
 21. Нажмудінова О.М. Циркуляційні особливості утворення аномалій температури повітря на Україні
 22. Казаков О.Л., Іванова О.В. Радіаційні потоки – ключовий фактор взаємодії між атмосферою та океаном. Короткохвильові потоки
 23. Сербов М.Г., Кіріяк С.Г. Про особливості застосування статистичних методів аналізу часових рядів максимального стоку весняного водопілля річок України
 24. Гопченко Є.Д., Овчарук В.А., Романчук М.Є. До питання про влив Закарпатських лісів на величину максимального стоку річок
 25. Гопченко Е.Д, Овчарук В.А., Фараг Салем Бін Салім Фуад Обґрунтування характеристик схилового припливу в період весняного водопілля для річок Подільської піднесеності
 26. Наконечна З.В., Берлінський М.А. Основні проблеми водних ресурсів та берегової зони Кілійської дельти Дунаю в результаті зміни природної та антропогенної складових
 27. Гопцій М.В., Гопченко Є.Д. Про недоліки структурної бази нормативного документу СНиП 2.01.14-83
 28. Андріанов А.М., Недоступ О.В., Ковальчук Т.М., Маліновський Є.К., Безлуцька І.В., Чеботарська І.І., Антонович В.П. Індикаторні показники антропогенного забруднення характеристичних об’єктів морського середовища
 29. Коморін В.М., Надич Ю.М. Метрологічне забезпечення вимірювань показників якості морського середовища
 30. Васильєва М.Г., Горліченко М.Г., Шевченко С.В., Ласовська О.М., Ганін Е.В. Синтез краун-этерів і їхня взаємодія з кремнійфлуороводневою кислотою
 31. Сєрга Е.М., Бунякова Ю.Я. Хаос у часових рядах концентрацій забруднюючих речовин в атмосфері (м. Одеса)
 32. Васильева М.Г., Горліченко М.Г., Шевченко С.В., Шепеліна С.І., Ганін Е.В. Особливості утворення комплексів “хазяїн-гість” краун-етерів з HN-протондонорними молекулами
 33. Васильєва М.Г., Герасименко Г.І., Шевченко В.Ф., Ганін Е.В. Селективні взаємодії краун-етерів із фторокомплексними кислотами бора, кремнію, германія, олова й сурми в присутності води
 34. Сербов М.Г. Багатофакторний системний стохастичний підхід до моделювання динаміки системи ”фітопланктон-зоопланктон-риба”
 35. Андріанов А.М., Ковальчук Т.М., Маліновський Є.К., Недоступ О.В., Безлуцька І.В., Чеботарська І.І., Антонович В.П. Про забруднення об’єктів морського середовища в портах північного Причорномор’я
 36. Соколов Ю.Н., Плотницький Л.А., Стрюк Т.Ю., Дьяков О.А. Використання біоплато для зменшення біогенного забруднення водойм та водотоків
 37. Юрасов С.М., Кузьмина В.А. Рекомендації по розрахунку ГДС групи неконсервативних забруднювальних речовин з ефектом спільної дії
 38. Костік В.В., Андріанов А.М. Флотаційна очистка гальваностоків від цинку із застосуванням карбоксилвмісних збирачів
 39. Киндюк Б.В., Киндюк К. Охорона природи і публічно-правові договори в лісовій галузі
 40. Волошина А.Г. Екологічні аспекти проблеми суднових баластних вод
 41. Соляникова Е.П. Исследование временных рядов концентраций загрязняющих веществ (сульфатов) в водных бассейнах Малых Карпат
 42. Розмарина А.Л. Проблеми розвитку екологічного страхування
 43. Кібкало В.В. Деякі аспекти реформування системи оподаткування природоохоронної діяльності в Україні
 44. Польовий А.М. Моделювання дифузійного опору на шляху молекул СО2 у зелений листок
 45. Корбан В.Х., Дегтярьова Л.М., Корбан С.Н. Вимірювання швидкості і напрямку обертання циклонічного вихору за допомогою метеорологічної радіолокаційної станції з антеною кругової поляризації
 46. Наумов М.М. Цілісна залежність біологічного часу від фотосинтезу і дихання рослин
 47. Божко Л.Ю., Барсукова О.А. Оцінка агрокліматичних умов формування продуктивності овочевих культур в Україні
 48. Свидерська С.М. Моделювання впливу агрометеорологічних умов на формування продуктивності картоплі та розвиток популяції колорадського жука в Поліссі
 49. Кирнасівська Н.В. Агрокліматична оцінка загальної біологічної продуктивності клімату на території центральної України для вирощування кукурудзи
 50. Вельміськін Д.І. Модель розвитку складної радіометеорологічної системи на всіх етапах використання
 51. Грушевський О.М., Пшеничний В.Н. Потенціал вологовмісту підстильної поверхні як механізм формування мезомасштабних атмосферних процесів над північним Причорномор’ям
 52. Казаков О.Л., Іванова О.В., Сахненко О.І. Модель взаємодіючих граничних шарів атмосфери та океану
 53. Гопченко Є.Д., Погорєлова М.П., Гопцій М.В. Методика розрахунку максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Прип’ять
 54. Лобода Н.С., Отченаш Н.Д. Вплив водоспоживання води населенням на стан водних ресурсів України в умовах змін глобального клімату
 55. Гопченко Є.Д., Овчарук В.А., Фараг Салем Бін Салім Фуад Узагальнення характеристик розрахункових шарів стоку весняного водопілля річок Подільської височини
 56. Глушков О.В., Сербов М.Г., Балан А.К., Лукаш Т.В. Багатофакторний системний та мультифрактальний підходи у моделюванні річного стоку (р. Дунай)
 57. Колісник А.В., Юрасов С.М. Вдосконалення методики комплексної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями
 58. Суховій В.Ф., Рубан І.Г. Структура Антарктичної Кругової течії у протоці Дрейка, та її міжрічна мінливість
 59. Доценко С.А., Подпльотна Н.Ф., Савін П.Т. Гідрологічний режим і сучасний стан нафтового забруднення моря у берегів Одеси
 60. Ілюшин В.Я. Гідравлічна модель процесу наганяння в гирловій області річки
 61. Глушков О.В., Кругляк Ю.О. Квазічастинковий енергетичний функціонал при скінчених температурах і динаміка ефективного бозе-конденсату: Теорія і додатки
 62. Хецеліус О.Ю. Нова чисельна апроксимація поправки на поляризацію вакууму полем ядра
 63. Дубровська Ю.В. Новий чисельний підхід до розрахунку функції Фермі
 64. Вітавецька Л.А., Чернякова Ю.Г., Ігнатенко Г.В., Міщенко О.В., Мудра Н.В., Сєрга Е.М. Узагальнена консервативна різницева схема для задачі поширення лазерного імпульсу у нелінійному середовищі
 65. Лобода А.В., Сербов М.Г., Свинаренко А.А., Перелигіна Т.Б. Динаміка багатошарової нейронної мережи на основі фотонної луни: чисельна реалізація з вхідним зашумленим імпульсом

Статті

Автори: Коморін В.М., Шапошникова Н.М.
Сторінки: 5-13
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Амброзяк М.В., Адаменко Я.О.
Сторінки: 14-20
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Фролова О.М.
Сторінки: 21-33
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Колонтай С.М., Соколовська В.О.
Сторінки: 34-41
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Буркинський Б.В., Скребнєва С.Д.
Сторінки: 42-46
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Многодєтна О.А.
Сторінки: 47-53
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Рубель О.Є.
Сторінки: 54-60
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Польовий А.М.
Сторінки: 61-69
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Хохлов В.М., Латиш Л.Г., Цимбалюк К.С.
Сторінки: 70-78
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гончарова Л.Д., Решетченко С.І.
Сторінки: 79-89
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сіряк Н.В.
Сторінки: 90-96
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Костюкєвич Т.К.
Сторінки: 97-103
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Іконнікова В.В.
Сторінки: 104-112
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ляшенко Г.В.
Сторінки: 113-125
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Свидерська С.М.
Сторінки: 126-132
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Антоненко В.С.
Сторінки: 133-139
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Недострелова Л.В., Хохлов В.М.
Сторінки: 140-149
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Грушевський О.М., Міщенко Н.М.
Сторінки: 150-160
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Нажмудінова О.М.
Сторінки: 161-167
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Казаков О.Л., Іванова О.В.
Сторінки: 168-181
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сербов М.Г., Кіріяк С.Г.
Сторінки: 182-187
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Овчарук В.А., Романчук М.Є.
Сторінки: 188-192
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Е.Д, Овчарук В.А., Фараг Салем Бін Салім Фуад
Сторінки: 193-200
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Наконечна З.В., Берлінський М.А.
Сторінки: 201-208
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопцій М.В., Гопченко Є.Д.
Сторінки: 209-213
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Андріанов А.М., Недоступ О.В., Ковальчук Т.М., Маліновський Є.К., Безлуцька І.В., Чеботарська І.І., Антонович В.П.
Сторінки: 214-219
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Коморін В.М., Надич Ю.М.
Сторінки: 220-227
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Васильєва М.Г., Горліченко М.Г., Шевченко С.В., Ласовська О.М., Ганін Е.В.
Сторінки: 228-232
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сєрга Е.М., Бунякова Ю.Я.
Сторінки: 233-238
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Васильева М.Г., Горліченко М.Г., Шевченко С.В., Шепеліна С.І., Ганін Е.В.
Сторінки: 239-244
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Васильєва М.Г., Герасименко Г.І., Шевченко В.Ф., Ганін Е.В.
Сторінки: 245-249
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сербов М.Г.
Сторінки: 7-11
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Андріанов А.М., Ковальчук Т.М., Маліновський Є.К., Недоступ О.В., Безлуцька І.В., Чеботарська І.І., Антонович В.П.
Сторінки: 12-19
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Соколов Ю.Н., Плотницький Л.А., Стрюк Т.Ю., Дьяков О.А.
Сторінки: 20-25
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Юрасов С.М., Кузьмина В.А.
Сторінки: 26-30
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Костік В.В., Андріанов А.М.
Сторінки: 31-37
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Киндюк Б.В., Киндюк К.
Сторінки: 38-41
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Волошина А.Г.
Сторінки: 42-48
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Соляникова Е.П.
Сторінки: 49-54
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Розмарина А.Л.
Сторінки: 55-62
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Кібкало В.В.
Сторінки: 63-68
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Польовий А.М.
Сторінки: 69-76
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Корбан В.Х., Дегтярьова Л.М., Корбан С.Н.
Сторінки: 77-90
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Наумов М.М.
Сторінки: 91-100
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Божко Л.Ю., Барсукова О.А.
Сторінки: 101-109
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Свидерська С.М.
Сторінки: 110-119
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Кирнасівська Н.В.
Сторінки: 120-132
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Вельміськін Д.І.
Сторінки: 133-139
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Грушевський О.М., Пшеничний В.Н.
Сторінки: 140-146
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Казаков О.Л., Іванова О.В., Сахненко О.І.
Сторінки: 147-159
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Погорєлова М.П., Гопцій М.В.
Сторінки: 160-169
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода Н.С., Отченаш Н.Д.
Сторінки: 170-175
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Овчарук В.А., Фараг Салем Бін Салім Фуад
Сторінки: 176-185
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Глушков О.В., Сербов М.Г., Балан А.К., Лукаш Т.В.
Сторінки: 186-191
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Колісник А.В., Юрасов С.М.
Сторінки: 192-202
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Суховій В.Ф., Рубан І.Г.
Сторінки: 203-209
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Доценко С.А., Подпльотна Н.Ф., Савін П.Т.
Сторінки: 210-216
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ілюшин В.Я.
Сторінки: 217-223
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Глушков О.В., Кругляк Ю.О.
Сторінки: 224-228
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Хецеліус О.Ю.
Сторінки: 229-235
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Дубровська Ю.В.
Сторінки: 236-240
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Вітавецька Л.А., Чернякова Ю.Г., Ігнатенко Г.В., Міщенко О.В., Мудра Н.В., Сєрга Е.М.
Сторінки: 241-245
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода А.В., Сербов М.Г., Свинаренко А.А., Перелигіна Т.Б.
Сторінки: 246-249
анотація список літератури завантажити переглянути