Зміст

 1. Титульна сторінка
 2. Титульна сторінка
 3. Шинкевич Н.Г., Шурда К.Е. Питання забруднення повітряного басейну м. Одеси
 4. Пилипенко Ю.В. Екологічна оцінка якості води невеликих водосховищ за хімічними показниками
 5. Еннан А.А., Шихалєєва Г.М., Мариняко Л.А., Сізо А.В., Каребін О.В., Кірюшкіна Г.М. Трансформація вуглеводнів нафти у воді підвищеної мінералізації на прикладі Куяльницького лиману
 6. Розмарина А.Л. Щодо питання про екологізацію оподаткування
 7. Колонтай С.М. Формування сприятливих умов залучення інвестицій в природоохоронну діяльність біосферних заповідних територій України
 8. Романчук С.Є. Визначення біогазового потенціалу Одеської області
 9. Кібкало В.В. Система оподаткування природоохоронної діяльності в Україні: стан та напрямки її вдосконалення
 10. Чернишов О.С. Енергобезпечний розвиток економіки (міжнародний та регіональний аспекти)
 11. Польовий А.М. Моделювання розподілу асимілятів у моделях продуційного процесу рослин: функціональний підхід
 12. Єфімов В.А., Івус Г.П., Грушевський О.М. Тензорний аналіз поля швидкості синоптичних процесів
 13. Божко Л.Ю. Оцінка агрокліматичних ресурсів вирощування овочевих культур в Україні
 14. Свідерська С.М., Мірошніков А.М. Оцінка впливу різних термінів виникнення фітофтори на формування врожаю картоплі у Волинській області
 15. Романчук М.Є., Гуляєва О.О. Клімато-фізіологічний підхід для визначення рекреаційного типу погоди (на прикладі Сокирянського району Чернівецької області)
 16. Наумов М.М. Облік рівня мінерального живлення рослин в динамічних моделях продуційного процесу
 17. Костюкевич Т.К., Вольвач О.В. Агрокліматична оцінка продуктивності цукрового буряка в Одеській області
 18. Вельміскін Д.І., Куксенко В.В., Сиротенко Т.В. Вплив статистично-неоднорідних гідроутворювань на поверхні укриття на характеристики антени МРЛ
 19. Гопченко Є.Д. Науково-методичні основи нормування характеристик максимального стоку річок
 20. Лобода Н.С., Довженко Н.Д. Моделювання рядів побутового стоку при наявності водоспоживання за рахунок місцевих водних ресурсів
 21. Ткаченко Т.Г. Методика розрахунку максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Сіверський Донець
 22. Гопченко Є.Д., Кузніченко С.Д. Моделювання водно-сольових балансів оз. Кугурлуй-Ялпуг за період 1963-2001 рр.
 23. Лобода Н.С., Шахман І.О. Функції відклику водогосподарських систем Нижнього Подніпров’я на зрошення сільськогосподарських масивів водами Дніпра
 24. Гопченко Є.Д., Бєлаш Ю.С. Сучасний сольовий баланс оз. Китай
 25. Шакірзанова Ж.Р., Швець О.А. Розробка регіональної методики довгострокового прогнозу шарів стоку весняного водопілля в басейні р. Десна
 26. Гопченко Є.Д., Погорєлова М.П., Гопцій М.В. Середній багаторічний шар стоку весняного водопілля в басейні р. Прип’ять
 27. Суховій В.Ф., Рубан І.Г., П'ятакова В.Ф. Циркуляція вод південно-східної частини Тихого океану
 28. Іванов С.В., Тучковенко Ю.С. Моделювання мезо-масштабних процесів в північно-західному Причорномор’ї
 29. Глушков О.В. КЕД техніка моментів і S-матричний формалізм Гелл–Мана та Лоу в задачі взаємодії квантових систем з випромінюванням
 30. Шпінарева І.М. Теорія оптимального управління в задачах оптимізації лазерних дій на елементарні атомно-іонізаційні процеси
 31. Лобода А.В., Свинаренко А.А., Іваницька Л.М. Динаміка багатошарової нейронної мережи на основі фотонної луни: чисельна реалізація
 32. Амбросов С.В., Нікола Л.В. S-матричний формалізм Гелл-Мана і Лоу і метод теорії збурень в розрахунках Oже-спектрів
 33. Вітавецька Л.А., Дубровська Ю.В., Полiщук В.M. Релятивістський розрахунок енергетичних параметрів двоатомних молекул на основі теорії збурень з врахування кореляційних ефектів
 34. Герасимов О.І., Клименков О.А., Співак А.Я., Худинцев М.М. Кінетика гранульованих матеріалів у полі віброприскорювань
 35. Хохлов В.М. Короткостроковий прогноз концентрацій парникових газів методами теорії хаосу
 36. Томашпольський К.М., Сафранов Т.А. Класифікація території одеської області за рівнем природно-техногенної небезпеки
 37. Кудря В.Г., Кудря С.П. Екологічний стан водного середовища дельти річки Дунай і прилеглої частини Чорного моря
 38. Нагаєва С.П., Кравець М.О. Вплив аварійних скидів зливних стічних вод на екологічний стан акваторії Одеського морського торговельного порту
 39. Смірнова К.В. Сучасний стан фінансування природоохоронної сфери в Одеській області
 40. Загорій О.В. Реалізація природоохоронної інвестиційної ініціативи за допомогою спеціалізованих фінансово-кредитних установ
 41. Павленко О.П., Міхова І.В., Головіна О.І. Венчурні фонди як альтернативне джерело фінансування природоохоронної діяльності
 42. Поліщук Т.Н. Методологічні підходи до оцінки інвестиційної привабливості
 43. Рекіш А.О. Вплив новацій на економіко-екологічну стійкість регіону
 44. Сєрга Е.М., Школьний Є.П., Попович П.П. Комплексний підхід к вирішенню питання о кластеризації даних
 45. Польовий А.М. Моделювання розподілу асимілятів у моделях продуційного процесу рослин: емпіричний та напівемпіричний підхід
 46. Іванова О.В., Казаков О.Л. Опис структури граничного шару атмосфери над морем за допомогою нестаціонарної математичної моделі
 47. Наумов М.М. Зростання рослин і біологічний час. Результати розрахунків
 48. Векліч К.В. Особливості циркуляції атмосфери в атлантико-європейському секторі північної півкулі у липні 2001 р.
 49. Божко Л.Ю., Барсукова О.А. Оцінка продуктивності ярого ячменю в Україні
 50. Кирнасівська Н.В. Оцінка продуктивності соняшника з урахуванням впливу механічного складу ґрунтів у Луганській області
 51. Щербак Л.В. Метод оцінювання агрометеорологічних умов формування урожайності цукрового буряку в адміністративних районах України
 52. Галич Є.А Особливості статистичної структури полів геопотенціалу в західному секторі високих широт південної півкулі
 53. Свидерська С.М. Оцінка впливу агрометеорологічних умов на розвиток популяції колорадського жука
 54. Гопченко Є.Д., Романчук О.К. О деяких структурних особливостях формул граничної інтенсивності
 55. Іваненко О.Г., Захарова М.В. Просторова модель для розрахунків гідрографів стоку розчинених хімічних речовин і зважених наносів
 56. Лобода Н.С., Нгуєн Ву Ань Районування басейну річки Усурі з використанням методів багатовимірного статистичного аналізу
 57. Гопченко Є.Д., Романчук М.Є., Тучковенко Ю.С., Бузіян Г.Д. Сольовий баланс Тузловських лиманів в умовах їх рибогосподарського використання
 58. Чугай А.В., Колісник А.В. Оцінка якості вод р. Південний Буг за гідрохімічними показниками (у межах Вінницької області)
 59. Мельник С.В. Cтік зважених наносів на карпатських притоках Дністра
 60. Лобода Н.С., Шахман І.О. Методика розрахунку річного стоку річок Нижнього Подніпров’я в умовах недостатності даних спостережень
 61. Лобода Н.С., Воробйова Л.В., Ільченко К.А. Методичні підходи до оцінки впливу глобального потепління на стан водних ресурсів гірських річок Кримського півострова
 62. Тучковенко Ю.C., Торгонская О.А. Концепція розвитку моделі якості вод північно-західної частини Чорного моря
 63. Тучковенко Ю.С., Сапко О.Ю. Оцінка евтрофікації вод Одеського регіону північно-західної частини Чорного моря
 64. Кузаконь Г.А. Диференціальні інваріанти розслоєнь евклідових просторів
 65. Хецеліус О.Ю. Метод КЕД теорії збурень з урахуванням ядерних ефектів і понадтонка структура спектрів надважких систем
 66. Ігнатенко В.М. Динамічний хаос у високозбуджених станах рідбергових атомів у зовнішньому електромагнітному полі
 67. Чернякова Ю.Г. Сателітна структура спектрів багатозарядних іонів в межах релятивістської теорії збурень
 68. Міщенко О.В., Середенко С.С. Метод рівнянь руху в розрахунках квантових систем: врахування 2p-2h ефектів

Статті

Автори: Шинкевич Н.Г., Шурда К.Е.
Сторінки: 5-10
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Пилипенко Ю.В.
Сторінки: 11-21
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Еннан А.А., Шихалєєва Г.М., Мариняко Л.А., Сізо А.В., Каребін О.В., Кірюшкіна Г.М.
Сторінки: 22-29
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Розмарина А.Л.
Сторінки: 30-36
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Колонтай С.М.
Сторінки: 37-46
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Романчук С.Є.
Сторінки: 47-51
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Кібкало В.В.
Сторінки: 52-58
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Чернишов О.С.
Сторінки: 59-66
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Польовий А.М.
Сторінки: 67-78
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Єфімов В.А., Івус Г.П., Грушевський О.М.
Сторінки: 79-85
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Божко Л.Ю.
Сторінки: 86-95
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Свідерська С.М., Мірошніков А.М.
Сторінки: 96-104
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Романчук М.Є., Гуляєва О.О.
Сторінки: 105-113
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Наумов М.М.
Сторінки: 114-123
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Костюкевич Т.К., Вольвач О.В.
Сторінки: 124-130
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Вельміскін Д.І., Куксенко В.В., Сиротенко Т.В.
Сторінки: 131-139
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д.
Сторінки: 140-150
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода Н.С., Довженко Н.Д.
Сторінки: 151-159
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ткаченко Т.Г.
Сторінки: 160-166
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Кузніченко С.Д.
Сторінки: 167-174
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода Н.С., Шахман І.О.
Сторінки: 175-181
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Бєлаш Ю.С.
Сторінки: 182-188
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Шакірзанова Ж.Р., Швець О.А.
Сторінки: 189-194
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Погорєлова М.П., Гопцій М.В.
Сторінки: 195-200
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Суховій В.Ф., Рубан І.Г., П'ятакова В.Ф.
Сторінки: 201-209
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Іванов С.В., Тучковенко Ю.С.
Сторінки: 210-218
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Глушков О.В.
Сторінки: 219-223
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Шпінарева І.М.
Сторінки: 224-228
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода А.В., Свинаренко А.А., Іваницька Л.М.
Сторінки: 229-234
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Амбросов С.В., Нікола Л.В.
Сторінки: 235-240
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Вітавецька Л.А., Дубровська Ю.В., Полiщук В.M.
Сторінки: 241-246
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Герасимов О.І., Клименков О.А., Співак А.Я., Худинцев М.М.
Сторінки: 247-252
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Хохлов В.М.
Сторінки: 5-11
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Томашпольський К.М., Сафранов Т.А.
Сторінки: 12-18
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Кудря В.Г., Кудря С.П.
Сторінки: 19-23
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Нагаєва С.П., Кравець М.О.
Сторінки: 24-28
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Смірнова К.В.
Сторінки: 29-34
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Загорій О.В.
Сторінки: 35-39
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Павленко О.П., Міхова І.В., Головіна О.І.
Сторінки: 40-47
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Поліщук Т.Н.
Сторінки:
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Рекіш А.О.
Сторінки: 58-63
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сєрга Е.М., Школьний Є.П., Попович П.П.
Сторінки: 64-74
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Польовий А.М.
Сторінки: 75-87
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Іванова О.В., Казаков О.Л.
Сторінки: 88-100
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Наумов М.М.
Сторінки: 101-107
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Векліч К.В.
Сторінки: 108-110
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Божко Л.Ю., Барсукова О.А.
Сторінки: 111-117
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Кирнасівська Н.В.
Сторінки: 118-127
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Щербак Л.В.
Сторінки: 128-134
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Галич Є.А
Сторінки: 135-140
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Свидерська С.М.
Сторінки: 141-148
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Романчук О.К.
Сторінки: 149-158
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Іваненко О.Г., Захарова М.В.
Сторінки: 159-166
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода Н.С., Нгуєн Ву Ань
Сторінки: 167-175
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Романчук М.Є., Тучковенко Ю.С., Бузіян Г.Д.
Сторінки: 176-181
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Чугай А.В., Колісник А.В.
Сторінки: 182-191
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Мельник С.В.
Сторінки: 192-199
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода Н.С., Шахман І.О.
Сторінки: 200-207
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода Н.С., Воробйова Л.В., Ільченко К.А.
Сторінки: 208-214
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Тучковенко Ю.C., Торгонская О.А.
Сторінки: 215-223
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Тучковенко Ю.С., Сапко О.Ю.
Сторінки: 224-227
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Кузаконь Г.А.
Сторінки: 228-232
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Хецеліус О.Ю.
Сторінки: 233-240
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ігнатенко В.М.
Сторінки: 241-245
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Чернякова Ю.Г.
Сторінки: 246-250
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Міщенко О.В., Середенко С.С.
Сторінки: 251-255
анотація список літератури завантажити переглянути