Оценка агроэкологического состояния земель южных районов Одесской области с учетом организации разных типов угодий

Авторы: Прикуп Л.А.

Год: 2013

Выпуск: 15

Страницы: 95-100

Аннотация

Представлена общая организация разных типов угодий южных районов Одесской области, рассчитаны показатели экологической стабильности по установленной и усовершенствованной методике, и бал антропогенной нагрузки. Представлена оценка агроэкологического состояния земель исследуемой территории с учетом экологических показателей.

Теги: заказники; заповедные зоны; земли сельскохозяйтвенного назначения; пашня; территория юга Одесской области; экологическая стабильность; экологическое равновесие

Список литературы

 1. Шершун М.Х. Екологічні проблеми природокористування в аграрному секторі економіки // Агроекологічний журнал. – 2009. — №3. – С.13-16.
 2. Методичні рекомендації з комплексної агроекологічної оцінки земель сільськогосподарського призначення / За ред. О.О. Ракоїд. – К.: Логос, 2008. — 51с.
 3. Концепція екологічного нормування допустимого антропогенного навантаження на ґрунтовий покрив / Харків – 2004 – 23 с.
 4. Тараріко О.Г. Подолання опустелення та деградації земель як базова основа збалансованого розвитку сільського господарства // Екологічний вісник. – 2007. — №5 (45). – С.20-22.
 5. Ляшенко Г.В., Прикуп Л.О. Агроекологічна оцінка якості ґрунтів на півдні Одеської області // Вісник Одеського державного екологічного університету. – 2011. — №12. – С. 80-87.
 6. Третяк А.М., Друга В.М. Методологія і методика наукових досліджень у землевпорядкуванні: Навч. посіб. – К.: Аграрна наука, 2005. – 300 с.
 7. Сохнич А.Я. Моніторинг земель: Навч. посіб. Львів: Львівський державний агроуніверситет, 1997. – 131 с.
 8. Сучасний стан, основні проблеми водних меліорацій та шляхи їх вирішення. / За ред. Академіка УААН та РАСГН, доктора технічних наук, проф. П.І. Коваленка. – К.: Аграрна наука, 2001. – 214 с.
 9. Агроекологічний стан окремих земель Київщини: комплексна оцінка та заходи щодо його поліпшення: Метод.рек. / Макаренко Н.А., Ракоїд О.О., Москальов Є.Л., Палапан Н.В., Дегусаров А.Б., Ярмоленко Є.В., Бонцаровський Д.М., Лапа М.А., Бондар Г.М, Крикунов В.Г.; за ред.. Фурдичка О.І. – К.: 2005. – 54 с.
 10. Ракоїд О.О., Сахарчук Р.П., Дзюба Л.П., Мельник Г.Г. Екологічна оцінка сучасних систем землекористування Київської області // Агроекологічний журнал. – 2006. — №4 – С. 35-41.
 11. В.В. Морозов Формування ГІС для екологічної оптимізації ландшафту і підвищення родючості грунтів. https://docs.google.com/viewer
 12. Методичні рекомендації оцінки екологічної стабільності агроландшафтів та сільськогосподарського землекористування / Третяк А.М., Третяк Р.А., Шквир М.І. – К.:, Інститут землеустрою УААН, 2001. – 15с.
Скачать полный текст (PDF)