Формирование основ становления и обеспечения прав национальных меньшинств в Украине

Авторы: Кушниренко И.Ю.

Год: 2013

Выпуск: 15

Страницы: 244-249

Аннотация

Проведен анализ процессов формирования национальных и международно-правовых норм, регулирующих права национальных меньшинств, определена двойственность современного положения правовых основ защиты прав национальных меньшинств, предложены пути ликвидации недостатков этнонациональной политики.

Теги: межэтнические отношения; национальные меньшинства; этнонациональная политика

Список литературы

  1.  Шелест Д., Юрченко М. Політико-правові основи етнодержавотворення в Україні. — Одеса: Астропринт, 1999. — С. 93 — 94.
  2. Про національні меншини в Україні: Закон України від 25 червня 1992 року № 2494-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 36. — С. 529.
  3.  Про внесення змін до Закону України «Про національні меншини в Україні» (проект) від 11 липня 2007 року // http://www.scnm.gov.ua/control/uk/index// Офіційний сайт Державного комітету України у справах національностей та релігій.
  4. Мармазов В.Є., Піляєв І.С. Україна в політико-правовому просторі Ради Європи: досвід і проблеми. — К.: Вентурі, 1999. — C. 132.
  5. Шульга М.О. Міжнародний досвід захисту прав національних меншин // Права людини в Україні: Інформаційно-аналітичний бюлетень Українсько-американського бюро захисту прав людини. — К.: Вентурі, 1998. – Вип. 21. – С. 132.
  6. Мармазов В.Є., Піляєв І.С. Україна в політико-правовому просторі Ради Європи: досвід і проблеми. — К.: Вентурі, 1999. — C. 133.
  7. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 29 вересня 1997 року № 541/97 // Вісник Верховної Ради України. – 1997. — № 43. — С. 280.
  8. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії ВРУ 28. 06. 1996 р. // Вісник Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — С. 141.
  9. Інформація Міністерства юстиції України про виконання постанови Верховної Ради України «Про спеціальну доповідь Уповноваженого ВРУ з прав людини «Стан дотримання країною європейських стандартів з прав і свобод людини» та «Про щорічну доповідь Уповноваженого ВРУ про стан дотримання та захисту прав і свобод людини» //http://kompravlud.rada.gov.ua/kompravlud/control/ uk/publish/article
Скачать полный текст (PDF)