Финансовые подходы к мотивации развития природно-заповедного фонда Украины

Авторы: Поляничко Е.В.

Год: 2013

Выпуск: 15

Страницы: 62-72

Аннотация

Определены основные виды возможного развития природно-заповедного фонда, место мотивационного фактора в сфере развития Природно-заповедного фонда Украины, проанализированы основные векторы мотивационных связей субъектов в данной сфере, а также исследована динамика финансовых поступлений в Природно-заповедный фонд Украины.

Теги: мотив; мотивационные связи; мотивация; природно-заповедный фонд; финансирование

Список литературы

  1. Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»// Голос України офіційне видання від 28.12.2011 № 246.
  2. Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік»//Голос України офіційне видання від 30.12.2010 № 249.
  3. Галушкіна Т.П, Жемба А.Й. Теоретико-методологічні засади природо-ресурсного менеджменту в Україні//Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. — 2010. — Вип. 4. — С. 62 — 70.
  4. Офіційний сайт Головного управління статистики в Одеській області // http://www.od.ukrstat.gov.ua/
  5. Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення від 1973 р. з виправленнями від 1979 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_129.
  6. Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів від 1973 р. з поправками від 1982 р. та 1987р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_031
  7. Офіційний сайт Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)// http://www.nefco.org/
Скачать полный текст (PDF)